Oct 21, 2020   0:48 a.m. Uršuľa
Academic information system

Hospitace ve výuce


Hospitace slouží jako prostředek k získávání informací o činnosti vyučujícího v hodinách výuky, s cílem poznání stavu a úrovně výchovné a vzdělávací práce vyučujícího. Akademický informační systém poskytuje aplikace podporující plánování hospitací ve výuce, tvorbu hospitačních zpráv a jejich předávání garantům studijních programů a vedoucím pracovníkům.

Základem této agendy je aplikace Hospitace umožňující plánování hospitací a jejich hodnocení. Umístěna je v Osobní administrativě v sekci Moje výuka, dále je přístupná z Portálu vedoucíhoPortálu garanta studijního programu, pro vyučující pak ze Záznamníku učitele.

Pro správce systému je pak ve Studijním oddělení v sekci Studijní systém fakulty a univerzity připravena aplikace Přehled a správa šablon hospitací, kde se definují šablony hospitačních zpráv.

Do aplikace Hospitace mají uživatelé přístup podle svých rolí v informačním systému a podle přidělených práv. Právo k evidovaným hospitacím může přidělit (delegovat) vedoucí pracoviště ve svém portálu Portálu vedoucího, pak bude mít gelegát právo k prohlížení nebo právo k prohlížení a editaci hospitací celého pracoviště. Dále může mít uživatel přiděleno oprávnění hospitace-s, pak má v aplikaci Hospitace přístup ke všem hospitacím (i k editaci), jako vedoucí pracoviště, avšak bez přístupu do Portálu vedoucího. Další právo hospitace-sprava slouží správci systému pro přístup do správy šablon.

Související témata nápovědy