Oct 22, 2020   8:34 a.m. Sergej
Academic information system

Informace o studijním oddělení


V aplikaci Informace o studijním oddělení se evidují údaje o studijním oddělení, tj. údaje o pracovišti, studijních referentkách, zaměření, kterému se referentky věnují, a úředních hodinách studijního oddělení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Údaje je možné evidovat společně pro celou fakultu nebo pro jednotlivá detašovaná pracoviště. Evidence je rozdělena do tří částí, pro každou část je umístěn odkaz v portálovém menu. Kromě zde vložených záznamů jsou v přehledu informací o studijním oddělení i jména proděkanů, která jsou vkládána automaticky podle údajů, které se do AIS stahují z personálního systému univerzity. Údaje o studijním oddělení se zobrazují všem uživatelům AIS v aplikaci Úřední hodiny stud. oddělení, která je dostupná z předledu pracovišť.

Kontaktní údaje (telefonní a faxové číslo, e-mail) evidované o studijním oddělení jsou používány např. na potvrzení o studiu nebo v pozvánce k přijímací zkoušce.

Základní údaje

Aplikace slouží k evidenci základních údajů o studijním oddělení. Některé (e-mail, telefonní a faxové číslo) jsou používány jako kontaktní údaje například na potvrzeních o studiu. Název oddělení musí být vyplněn vždy. Může být uveden i v anglickém jazyce.

Úřední hodiny

V úvodu aplikace je zobrazen přehled evidovaných úředních hodin studijního oddělení. Jednotlivé záznamy lze upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Editovat. Neplatné záznamy je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Úřední hodiny se vkládají přes formulář umístěný pod přehledem úředních hodin, ve kterém se vybere den a definuje čas úředních hodin. Ke každému termínu lze doplnit poznámku a to i v anglickém jazyce.

Studijní referentky

V údovu aplikace je zobrazen seznam evidovaných studijních referentek. Kliknutím na jméno referentky se zobrazí její základní informace v aplikace Lidé na STU. Ve sloupci Působnost se přes ikonu eviduje studijní program, zaměření a forma studia, pro kterou je studijní referentka přidělena. Volí se z menu a jednotlivé kombinace se ukládají tlačítkem . Působnost referentek se uživatelům zobrazuje ve formě zkratek. Je-li nutné zadat pouhý text, nevybere se z menu žádná hodnota a vyplní se pouze pole Poznámka.

Novou studijní referentku lze přidat pomocí vyhledávacího pole pod seznamem, kde se zadá jméno referentky a stiskne se tlačítko . Požadovaná osoba se pak zvolí ze zobrazeného seznamu a stisknutím tlačítka se zařadí do seznamu.