16. 10. 2019  9:25 Vladimíra
Akademický informačný systém

Konfigurace oborových stipendií


Aplikace Konfigurace oborových stipendií umožňuje konfigurovat agendu oborových stipendií, tj. nastavit obory, pro které se mají stipendia vyplácet, a parametry, které ovlivní proces vyhodnocení a zadávání oborových stipendií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-obor-prog nebo stip-obor-konf.

Studijní programy

Záložka Studijní programy umožňuje nastavit, na kterých studijních programech je povoleno vyplácení oborových stipendií. Záložka je dostupná uživatelům s oprávněním stip-obor-prog.

Po vstupu do aplikace a výběru pracoviště je zobrazen seznam studijních programů zvoleného pracoviště. Označením požadované volby ve sloupci Vyplácet stipendia a stisknutím tlačítka umístěného pod tabulkou se provede nastavení.

Nastavení

Záložka Nastavení umožňuje nastavit parametry, které ovlivňují proces vyhodnocení a zadávání oborových stipendií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-obor-konf.

Typ stipendia pro oborová stipendia

Pomocí tohoto atributu se nastavuje typ stipendia, který bude automaticky použitý při hromadné výplatě odborových stipendií.

Zdroj odborových stipendií

Atribut slouží pro nastavení finančního zdroje, který se použije při hromadné výplatě odborových stipendií.

Maximální částka pro oborová stipendia

Tímto atributem se stanoví maximální částka, kterou je možné v rámci oborových stipendií vyplatit. Slouží jako kontrola při hromadné výplatě odborových stipendií.

Unikátnost oborových stipendií v rámci měsíce výplaty

Pokud je nastaven na ano, kontroluje se při výplatě odborových stipendií, že studiu nebylo v daném měsíci výplaty již odborové stipendium vyplaceno. Pokud je nastaven na ne, kontroluje se unikátnost výplaty za akademický rok.