26. 8. 2019  3:08 Samuel
Akademický informačný systém

Statistika počtu osob ve skupinách


Aplikace Statistika počtu osob ve skupinách zobrazuje seznam studijních skupin a počet studentů zapsaných do skupin pro vybrané studijní období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Výběrem požadovaného období se zobrazí formulář pro bližší specifikaci generovaných skupin. Výběr může být omezen na studijní program, zaměření a případně formu studia. Pro vypsání statistiky je nutné stisknout tlačítko .

Následně je vypsán seznam studijních zaměření vyhovujících zadaným omezením. Jsou-li studenti daného zaměření rozděleni do studijních skupin, vypíše se seznam těchto skupin v jednotlivých sloupcích tabulky včetně údaje o počtu studentů zařazených do skupiny. Každý ročník studia je vypsán v samostatné tabulce.