20. 10. 2020  11:38 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled financování studentů


Aplikace Přehled financování studentů slouží k zobrazení seznamu studentů, kterým byl v souvislosti s průběhem jejich studia stanoven některý z poplatků za studium. Tímto poplatkem může být např. poplatek za překročení standardní doby studia, poplatek za další studium, poplatek za studium v externí formě, atp. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním fin-mp nebo fin-p nebo stud-f.

Po vstupu do aplikace se nejprve vybere fakulta a poté období, se kterým se má pracovat. Období jsou zobrazována v závislosti na vypočtených poplatcích. Není-li některé období v seznamu zobrazeno, nebyl v tomto období vypočten poplatek žádnému studentovi. Pro zvolené období je možné vytvořit přehled financování studentů. Seznam studentů lze vytvořit podle omezení zvolených ve formuláři v úvodu aplikace. Požadovaná sestava se zobrazí stisknutím tlačítka . Vyhledáni jsou studenti, kteří vyhovují vybraným kritériím a kteří mají na fakultě aktivní alespoň jedno studium. Pro snadnější identifikaci studentů se kromě jména zobrazuje i jejich identifikační číslo, podle kterého je lze vyhledat například ve studijní evidenci. Sestava dále obsahuje sloupce:

  • Vypočteno – požadovaná částka včetně zohlednění ručních korekcí. Korekce se provádějí ve Studijní evidenci v aplikaci Financování studia – Přehled financování.

  • Rozhodnutí – informuje, zda bylo za toto studijní období studentům zasláno rozhodnutí o platbě.

  • Zaplaceno – částka, kterou již studenti zaplatili.

  • Detail – kliknutím na ikonu se vstoupí do aplikace Financování studia vybraného studenta. Zde je možné zjistit datum transakce.

Prostřednictvím tlačítek umístěných pod zobrazenou sestavou lze provést operace:

  • vygenerování dat pro další zpracování v MS Excel tlačítkem ;

  • vygenerování sestavy pro podatelnu tlačítkem – sestava se používá při odesílání rozhodnutí.