Aug 11, 2020   11:24 p.m. Zuzana
Academic information system

Akreditační stav


Akreditační stav vyjadřuje stav studijního programu, zaměření. Závisí na něm nabídka jednotlivých studijních programů, zaměření v dalších aplikacích a také obsah dodávky dat do CRS. Například v aplikacích Přijímacího řízení jsou nabízeny programy a zaměření s aktivním stavem, v seznamech studentů aktivní a dobíhající programy, zaměření. Možné akreditační stavy:

  • aktivní – na studijním programu a zaměření jsou zapsaní studenti a dále se na něj přijímají a zapisují. Údaje o nich jsou zasílány do CRS;

  • dobíhající – na studijním programu a zaměření jsou zapsaní studenti, ale další se už nepřijímají. Ukončením studia posledního zapsaného studenta končí i tento studijní program nebo zaměření. Údaje o nich jsou zasílány do CRS;

  • neakreditovaný – studijní program nebo zaměření je připravován k akreditaci. Údaje o nich nejsou zasílány do CRS;

  • zrušený – studijní program nebo zaměření, který byl zrušen.

Důležitou informací je, že podle akreditačního stavu programu a zaměření se odesílají data do matriky studentů (CRS). Zasílány nejsou informace o zrušených a neakreditovaných studiích a také informace o studiích s typem studia celoživotní vzdělávánízahraniční studenti, zde bez ohledu na akreditační stav.