30. 10. 2020  0:41 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Kolize rozvrhových akcí


rozvrh!kolize akcírozvrh!kolize

Aplikace Kolize rozvrhových akcí se používá ke kontrole kolizí rozvrhů jedné, více nebo všech fakult a ke kontrole hodinových dotací vůči katalogu předmětů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním rozvrh-a nebo rozvrh-b.

Po vstupu do aplikace a výběru příslušného období jsou zobrazeny všechny založené rozvrhy fakult a pracovišť, které rozvrhy sestavují (například rektorát, celoživotní vzdělávání). Pokud jsou ve zvoleném akademickém roce založeny rozvrhy pro oba semestry, je vždy možné volit kombinaci rozvrhů pro zobrazení jen z jednoho semestru. Kontrolované rozvrhy lze označovat individuálně nebo hromadně tlačítky pod seznamem.

Kolize rozvrhových akcí

Záložka Kolize rozvrhových akcí pro zvolené rozvrhy a případně zvolenou místnost nebo den v týdnu zobrazuje seznam rozvrhových akcí, u kterých nastala kolize, tj. například souběh rozvrhových akcí dvou a více různých předmětů v jedné učebně ve stejnou dobu. Je-li zatrženo pole rezervace, budou do kontroly kolizí zahrnuty i zadané rezervace místností. Akce, které jsou spolu v kolizi, jsou vypsány pod sebou. Dvě a více akcí, které jsou označeny za nekolizní (nastavuje se v editaci rozvrhové akce v aplikaci Editace rozvrhů), se nevypisují.

Kontrola kolizí probíhá na základě jednotlivých předpisů rozvrhových akcí. Pro kontrolu kolizí jednotlivých konání je nutné použít záložku Kolize konání.

Aplikace poskytuje nástroje pro okamžité řešení kolizních situací:

  •  Editovat – ikona odkazuje do aplikace Editace rozvrhů, kde je možné provést úpravu rozvrhové akce tak, aby byla kolize odstraněna.

  •  Zrušit – kliknutím na ikonu je vybraná rozvrhová akce ihned smazána. Pozor! Tato operace je nevratná.

Kontrola kolizí by měla být provedena ještě před zveřejněním rozvrhů, aby případné opravy zbytečně nemátly studenty při sestavování rozvrhů a učitele při plánování své výuky.

Kontrola rozvrhových akcí dle hodinových dotací

V záložce Kontrola dle hodinových dotací je možné pro zvolené rozvrhy zkontrolovat dotaci zadaných rozvrhových akcí vůči hodinové dotaci jednotlivých typů akcí uložených v katalogu předmětů (zpravidla přednáška a cvičení). Vypsány jsou všechny předměty se zadaným rozvrhem, jejichž dotace hodin uvedená v katalogu neodpovídá evidovaným rozvrhovým akcím.

Délka hodinové dotace uložené pro daný typ rozvrhové akce v katalogu předmětů je uvedena ve sloupci Dotace. Ve sloupci Rozvrh je pak uvedena celková délka rozvrhových akcí v rozvrhu.

Přes ikonu ve sloupci Upravit je možné zobrazit seznam rozvrhových akcí zvoleného předmětu v aplikaci Editace rozvrhů, kde je možné dotaci upravit. Pokud je špatně zaevidovaná dotace v katalogu předmětů, může změnu provést systémový integrátor v aplikaci Editace katalogu předmětů.

Kolize konání

rozvrh!kolize konání

Obdobně jako záložka Kolize rozvrhových akcí, je záložka Kolize konání určena pro kontrolu kolizí rozvrhových akcí pro zvolené rozvrhy. Narozdíl od první jmenované probíhá kontrola kolizí na úrovni jednotlivých konání. Do srovnávání tak vstupují všechna konání daná periodickými předpisy, konání individuálně vytvořená nebo změněná. Je-li zatrženo pole rezervace, budou do kontroly kolizí zahrnuty i zadané rezervace místností.

V aplikaci se prostřednictvím polí Odkdy, Dokdy určí rozsah období, pro které má být kontrola kolizí provedena. Volitelně je možné porovnání omezit pouze na konkrétní místnost. Zatržením pole Rezervace se určí, zda mají být do kontroly kolizí zahrnuty i data z rezervací místností. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Přehled kolidujících konání je následně vypsán v přehledové tabulce. Jednotlivá konání v kolizi jsou vypsána pod sebou a každá kolize je pro přehlednost barevně odlišena od následující. U každé kolize jsou vypsány údaje o konáních, které do ní vstupují. Uvedeno je vždy datum a čas každého konání, místnost výuky, kód a název předmětu, typ rozvrhové akce a poznámka. Dále je zobrazena zkratka pracoviště, ze kterého rozvrh pochází a název rozvrhu, pod kterým je konání evidováno.

V případě, kdy jsou v seznamu vypsány konání, jejichž kolize je žádoucí (souběh těchto konání je záměrný a nejedná se o kolizi), je možné tyto konání z kontroly kolizí vyjmout a to nastavením atributu nekolizní v editaci příslušného konání (viz aplikace Editace rozvrhů). Dvě a více konání, které jsou označeny za nekolizní se v sestavě kolizí nevypisují. Nalezené kolize je možné řešit v aplikaci Editace rozvrhů jejich přesunutím v čase nebo do jiné volné učebny.