22. 10. 2020  23:01 Sergej
Akademický informační systém

Harmonogram akademického roku


Aplikace Harmonogram akademického roku zobrazuje harmonogram zvoleného univerzitního nebo fakultního období.

Harmonogram aktuálního akademického roku je přístupný široké veřejnosti přes aplikaci Harmonogram akademického roku, která je umístěná v Portálu veřejných informací.

V náhledu harmonogramu jsou v levé části časové osy termíny počátku a konce studijního období, vpravo pak termíny všech evidovaných akcí období. Termíny univerzitního harmonogramu jsou součástí fakultních harmonogramů. V harmonogramu období se zobrazují i termíny, které:

  • logicky patří do období, ale časově ne – termíny jsou vypsány kurzívou a od ostatních odděleny čarou; typické pro registrace, zápisy, podávání žádostí o koleje na toto období aj.;

  • časově patří do období, logicky však ne – termíny jsou vypsány šedým textem; typické pro registrace předmětů, přijímací zkoušky a zápisy do následujícího období apod.