Dec 14, 2018   6:10 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Tisk informačních kartiček


informační kartičky!hromadný tisk

Aplikace Tisk informačních kartiček umožňuje hromadný tisk informačních kartiček studentů univerzity. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Informační kartičky jsou kartičky se základními informacemi o AIS Slovenské technické univerzity v Bratislavě a s přihlašovacími údaji náležejícími jednotlivým uživatelům. Na kartičce je vytištěno jméno uživatele a jeho bližší identifikace, rodné číslo, u studentů navíc studijní zaměření, ve kterém je student zapsán do studia (pokud studijní program zaměření nemá, tiskne se název studijního programu), login a heslo. Kartičky je možné tisknou v různých jazykových variantách (česky, slovensky, anglicky).

Kartičky se studentům rozdávají v době zápisů do prvního semestru jejich studia. Studijní oddělení si samo organizuje jejich vydání.

Student má v AIS založen jen jeden účet, proto je každému studentovi vytištěna jen jedna kartička s heslem i přesto, že je zapsán na více studiích Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Osoba, která měla v AIS účet založen již dříve, nebude mít kartičku také vytištěnu, např. student, který nastupuje do inženýrského studia, student, který studium ukončil a v dalším akademickém roku byl zapsán opět do studia.

Individuální tisk informačních kartiček poskytuje aplikace Tisk informační kartičky ve Správě osob.
Přihlašovací údaje na kartičce jsou platné do doby, než si student změní heslo. Jakmile si student heslo změní, nelze mu kartičku vytisknout. V případě ztráty hesla je třeba studentovi nastavit nové heslo.

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí pracoviště, pro které se mají kartičky tisknout. Následně je zobrazen filtr pro omezení studentů podle typu studia, studijního programu, zaměření, formy, odhadnutého ročníku, semestru a místa studia. Dále lze výpis studentů omezit na studenty s vytištěnou, nevytištěnou kartičkou nebo všechny. Výběr se potvrzuje tlačítkem . V zobrazeném seznamu se označí studenti, pro které se má kartička vytisknout, zvolí se jazyk tisku a stiskne se tlačítko . Na jednom listě A4 jsou umístěny čtyři informační kartičky.

Hromadný tisk kartiček zaměstnanců je možný v aplikaci Tisk informačních kartiček zaměstnanců.