Jul 8, 2020   9:54 a.m. Ivan
Academic information system

Definice sestav studentů


sestavy!definicedefinice sestav

Aplikace Definice sestav studentů umožňuje vytvářet podobu tiskových sestav, které mohou využívat studijní referentky v aplikaci Seznamy studentů (tzv. dvacítky) ve Studijním oddělení a v agendě Přijímacího řízení a také učitelé v Záznamníku učitele. Některé sestavy jsou předdefinované a přístupné všem uživatelům pracujícím se seznamy studentů.

Aplikace je rozdělena na část pro evidenci sestav a část pro jejich prohlížení. U každého bloku se rozlišuje účel – pro studenty, pro uchazeče s papírovou přihláškou nebo pro uchazeče s elektronickou přihláškou.

Možnosti vytváření sestav jsou dostupné pouze uživatelům s oprávněním sestavy-a.