Oct 22, 2020   2:27 p.m. Sergej
Academic information system

Nahrazování předmětů ve studijních plánech


Aplikace Nahrazování předmětů ve studijních plánech umožňuje předmětu zahrnutému do studijního plánu definovat náhradu v podobě jednoho nebo více předmětů. V praxi pak student se zapsaným plánem má stanovenu podmínku splnit buď daný předmět nebo jiný předmět nebo předměty, jež jsou definovány jako náhrada. Náhrady se využívají při kontrole studijních povinností jednotlivých studentů a při kontrole prerekvizit. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Pravidla nahrazení se stanovují pro předmět jednoho nebo více studijních plánů nebo pro předmět zahrnutý ve všech studijních plánech. Nahrazované i nahrazující předměty jsou implicitně dohledávány v hlavním skladu předmětů fakulty. Předměty je však možné dohledat i ve skladech předmětů všech fakult. Pravidla lze stanovit pro plány aktuálního studijního období i pro plány minulých období.

Po vstupu do aplikace je zobrazen formulář pro výběr nahrazovaného předmětu, filtr na omezení studijních plánů, do kterých byl předmět zařazen, a seznam plánů vázaných na program, zaměření. Seznam obsahuje pouze plány založené na zvolené fakultě.

Definice náhrady předmětu konkrétního plánu

Ze seznamu studijních plánů zvolí ten, ve kterém se má provést náhrada předmětu. Pokud jsou pro tento plán nějaké náhrady již definovány, jsou zobrazeny, pokud definovány ještě nejsou, nabízí se pouze formulář pro dohledání nahrazovaného a nahrazujícího předmětu a pole pro volbu mezifakultního výběru předmětů platné pro obě vyhledávací pole.

Postup při definici nahrazaovacího pravidla:

 1. Předmět, který má být nahrazen, je dohledán ve skupině předmětů daného studijního plánu. Dohledává se v prvním poli formuláře dle kódu předmětu nebo podle částí názvu předmětu. Z dohledaných se jeden označí a jeho volba se potvrdí tlačítkem .

 2. Nyní se ve druhém poli dohledá předmět nahrazující ten původní. Dohledání probíhá ve skladu předmětů vaší fakulty nebo při volbě Mezifakultní výběr ze skladů předmětů všech pracovišť. Z dohledaných se zvolí jeden.

 3. Pokud má nahrazující předmět více ukončení, zvolí se jedno. Pokud se má nahrazující předmět zařadit k některým z již existujících pravidel, zadá se číslo OR skupiny předmětu, které lze zjistit v seznamu pravidel pro zvolený plán.

 4. Vyplněný formulář se potvrdí tlačítkem . Nyní je definována náhrada předmětu jiným předmětem.

 5. Pokud má být jeden předmět nahrazen dvěma předměty, pak se znovu použije formulář, v němž zůstal vybrán nahrazovaný předmět. Dohledá se druhý nahrazující předmět a vyplní se číslo OR skupiny založené v předchozím kroku. Pravidlo se musí uložit tlačítkem . Nyní je definována náhrada předmětu dvěma předměty, tj. student musí splnit buď ten původní předmět nebo oba dva nahrazující.

OR skupina sdružuje předměty do logických skupin. Je vyjádřena číslem.

Definovat lze i více jak dva nahrazující předměty (tzv. vícenásobné nahrazení, kdy studenti musí splnit všechny nahrazující předměty), dále je možné definovat takovou podmínky, že student místo nahrazovaného předmětu splní jiné dva předměty nebo splní jeden jiný předmět.

Náhrady předmětu lze zrušit. Řádek s nahrazujícím předmětem se označí a klikne se na tlačítko . Takto lze zrušit celé pravidlo, nebo druhý nahrazující předmět

Hromadná definice náhrady předmětu pro více plánů

studijní plán!náhrada předmětu!hromadně

Pokud se má vybrat několik plánů, ve kterých se konkrétní předmět nachází, pak se ve formuláři v úvodu aplikace nejprve dohledá nahrazovaný předmět. Následně se zobrazí seznam všech plánů vaší fakulty, které daný předmět obsahují. Následně se označí požadované plány a pokračuje se tlačítkem . Pro hromadné onačení nebo odznačení studijních plánů lze použít tlačítko , resp. . Pokud je označen pouze jeden plán, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a následně se může rozhodnout, zda se vrátí zpět a označí více plánů, nebo bude pokračovat v práci s jedním plánem a tlačítkem se přejde do definice náhrad jednoho studijního plánu (viz výše).

Nyní se připraví pravidla, jejichž použití ve zvolených plánech promítne až po potvrzení. Postup nahrazení předmětu:

 1. Dohledá se nahrazující předmět, zvolí se jeho ukončení a výběr se potvrdí tlačítkem. Pravidlo je zařazeno do seznamu pravidel. Pokud je toto nahrazení konečným, pak se jeho přidělení potvrdí tlačítkem .

 2. V případě vícenásobného nahrazení se dohledají další nahrazující předměty a zařadí se do seznamu pravidel stejným způsobem jako první předmět. Nyní jsou pravidla označena jako individuální.

  Pokud má být podmínka postavena tak, že studenti musí jako náhradu splnit všechny uvedené předměty, pak je potřeba ve formuláři označit pole Společná OR skupina a kliknout na . Pravidlo je označeno jako společné. Každý další nahrazující předmět bude přidán do společné skupiny, bude povinností jej odstudovat s dříve definovanými předměty.

  Pravidla lze vrátit zpět do individuálního stavu odznačením pole Společná OR skupina a kliknutím na .

  Je-li seznam pravidel úplný a pravidla se mají promítnout do všech vybraných plánů, stiskne se tlačítko – pravidla jsou rozkopírována do zvolených studijních plánů.

 3. Pro definování pravidel pro náhradu dalších předmětů je nutné se vrátit v aplikaci o krok zpět, dohledat nahrazovaný předmět, zvolit studijní plány a dále postupovat jako v předchozím případě.

Po celou dobu sestavovaní nahrazujících pravidel se pracuje s původně zvoleným předmětem.