Oct 15, 2019   10:37 a.m. Terézia
Academic information system

Vysvědčení o státní zkoušce


Aplikace Vysvědčení o státní zkoušce je určena pro vkládání výsledků předmětů státních zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Vysvědčení o státní zkoušce lze vkládat všem studentům ve studijním období, ve kterém mají podanou přihlášku ke státní zkoušce a zapsaný speciální předmět (Státní závěrečná zkouška, Státní bakalářská zkouška apod.). Bez podané přihlášky nelze vysvědčení vyplnit, protože z přihlášky se vysvědčení vkládají předměty státní zkoušky, jejichž známky se zde vyplňují.

Po vstupu do aplikace se provede výběr studijního období, ve kterém studenti skládali státní zkoušku. Následuje volba souboru studentů – všichni (zahrnuje i již vyřazené studenty) nebo aktivní (zahrnuje pouze dosud nevyřazené studenty). Volba se potvrdí tlačítkem . Další podmínkou výběru studentů je zapsaný předmět speciálního typu závěrečná zkouška a podaná přihláška ke státní zkoušce.

V následně otevřené stránce je možné:

 • Nastavit datum – implicitně je nastaveno aktuální datum, ve formuláři se zvolí požadovaný den, měsíc a rok. Nastavené datum se vloží do vysvědčení ke všem předmětům státní zkoušky (nemusí se u každého předmětu nastavovat ručně).

 • Vyhledat studenta k individuálnímu zadání vysvědčení – z nabídky se zvolí typ studia, zadá se jméno studenta a potvrdí se tlačítkem . Vyhoví-li zadanému jménu více studentů, zvolí se požadovaný student ze zobrazené nabídky a stisknutím tlačítka Zadávání výsledků se přejde do aplikace pro vyplnění vysvědčení.

 • Vybrat skupinu studentů – skupinu lze zvolit postupnou volbou programu, zaměření, formy studia a komise státní zkoušky. Výběrová menu jsou na sobě závislá, hierarchicky se předvybírají pouze odpovídající možnosti obsahující studenty, proto nelze nastavit kombinaci, která neobsahuje žádné studenty. Dále se volí akce, která se bude se studenty provádět:

  • výběr studentů pro tisk – dle zadaných omezení je zobrazen seznam studentů se zadaným vysvědčením. Studenty je možné v seznamu označit individuálně nebo hromadně tlačítky pod seznamem a následně volbou akce v nabíce Výběr akce provést tisk slovenské nebo anglické verze vysvědčení;

  • výběr studentů pro zadávání – zobrazí se roletkové menu se jmény studentů, kteří vyhověli zadaným kritériím. Student se zvolí z nabídky a stisknutím tlačítka se přejde do aplikace pro vyplnění vysvědčení. Po uložení vysvědčení se použije odkaz Zpět na vybrané studenty podle kritérií umístěný v dolní části stránky, prostřednictvím kterého se přejde zpět k seznamu studentů, kde lze vybrat dalšího studenta v pořadí. Takto lze zadat výsledky všem studentům v seznamu. Jméno naposledy zvoleného studenta je pro snadnější orientaci v menu označeno;

  • tisk vysvědčení – touto volbou se hromadně vytisknou vložená vysvědčení všem studentům, kteří odpovídají kritériím ve formuláři a kterým bylo vysvědčení vyplněno a uloženo. Operace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním study-vystup-dok;

  • tisk vysvědčení anglicky – touto volbou se hromadně vytisknou anglické verze vysvědčení všem studentům, kteří odpovídají kritériím ve formuláři a kterým bylo vysvědčení vyplněno a uloženo;

  • kontrolu zadaných známek – zobrazí se seznam studentů, kteří odpovídají kritériím ve formuláři a bylo jim vloženo vysvědčení. Prostřednictvím volby Zobrazit úplný seznam, je možné do seznamu zahrnout všechny studenty dle výběru bez ohledu na vyplnění vysvědčení (zobrazí se i studenti s nezadaným vysvědčením). Dále lze výpis omezit na studenty s vytištěým vysvědčením v archivu, na studenty s vytištěným diplomem v archivu, případně na studenty bez zadaného předtištěného čísla diplomu.

   Předtištěné číslo diplomu je číslo, kterým je označený papír ze série státem vydávaných tiskovin, na který je diplom vytištěn. Eviduje se pro možnost dohledání tiskoviny, na kterou byl diplom vytištěno.

   V seznamu je uvedeno jméno studenta a identifikace jeho studia. Je-li jméno studenta vypsáno červeně, jde o studenta s červeným diplomem. V dalším sloupci se vypisuje vygenerované číslo diplomu a také předtištěné číslo diplomu pro jednotlivé jazyky. Pokud nebyl diplom vytištěn a archivován, je zobrazeno upozornění, že diplom není v archivu. Je-li diplom elektronicky archivován, ale nemá evidováno předtištěné číslo, zobrazí se pole pro vložení předtištěného čísla (čísla mohou vkládat uživatelé s oprávněním vyr-cis-dipl-a). Vložená čísla je nutné uložit stisknutím tlačítka umístěným pod seznamem. Uložit je možné pouze předtištěná čísla, která jsou evidována v evidenci tiskovin diplomů. V dalším sloupci jsou pak uvedeny předměty státní zkoušky včetně speciálních předmětů (jsou uvedeny tučně), evidované výsledky a datum jejich dosažení. Prostřednictvím ikony ve sloupci Zadávání vysvědčení je možné vstoupit do aplikace Výsledky státních zkoušek a případné chyby v zadaných výsledcích opravit.

   Pro generování čísel diplomů slouží formulář umístěný nad seznamem studentů, číslo předtisku je ve formátu [AA XXXXXX], může obsahovat maximálně dvě písmena série, mezeru a maximálně šest číslic. Ve formuláři se zvolí jazyková varianta, vyplní označení série a počáteční číslo diplomu a stiskne se tlačítko . Vygenerovaná čísla je nutné uložit tlačítkem umístěným pod seznamem. Vygenerovaná čísla diplomů jsou čerpána z evidenci tiskovin diplomů, kde musí být tato čísla zanesena se staven N - nevydaný, aby bylo možné je při generování použít. Na případné problémy s čerpáním čísel (nevhodný stav tiskoviny, přeskočení čísla apod.) aplikace upozorní.