26. 5. 2020  12:36 Dušan
Akademický informačný systém

Sestavy stipendií podle období


Aplikace Sestavy stipendií podle období umožňuje tisk sestav stipendií vztahujících se k jednotlivým obdobím. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stips-pracoviste nebo stips-pracoviste-r.

Aplikace se používá především ke kontrole správnosti zadaných stipendií a tisku jednotlivých sestav a protokolu o předání stipendií. Tento typ sestav umožňuje oddělit od sebe především studenty bakalářských, inženýrských úplných a inženýrských od studentů doktorských studií (společnou sestavu umožňuje vygenerovat aplikace Sestavy stipendií pro fakultu).

Po vstupu do aplikace se zvolí pracoviště a období, pro něž se má sestava stipendií zobrazit. Následně se z nabídky Stav stipendia vybere množina stipendií, se kterými bude v sestavách pracovat, a potvrdí se stisknutím tlačítka .

V další části formuláře se vybere měsíc, rok, typ sestavy (předkontace pro finanční účtárnu, převod do banky, protokol o předání rozhodnutí o stipendiu). Dalšími kritérii k omezení sestavy jsou typ stipendia motivační-mimořádné, motivační-prospěchové, sociální, za vědeckou a tvořivou činnost, zahraniční studenti (DZS), zdroj, ze kterého proběhne platba, a studijní program a zaměření. Je to z důvodu kontroly platebních příkazů pro jednotlivé typy stipendií. Zde pozor na nevhodnou volbu kombinace kritérií, aby výsledná sestava nebyla neúplná.

Vybranému období je také uzpůsobena nabídka měsíce a roku pro zobrazení sestavy. Sestavy podle období se generují po jednotlivých měsících.

Požadovanou sestavu lze zobrazit tlačítkem nebo vytisknout tlačítkem . Zobrazenou sestavu lze exportovat do MS Excel.

V jednom měsíci a roce mohou být stipendia více stavů, například zpracovává studijní a připraveno k vyplacení.