Sep 18, 2019   11:14 a.m. Eugénia
Academic information system

textovy_editor.html


Textový editor

Textový editor

Textový editor slouží k formátování textů otázek a částí e-opor. Zahrnuje funkce podobné jiným běžně dostupným editorům. Počet ovládacích prvků editoru se může nepatrně lišit podle aplikace, kde je použit. V následujícím textu jsou vysvětleny všechny jeho funkce: