Mar 21, 2019   0:28 a.m. Blahoslav
Academic information system

eprojekty_index.html


eLearningové projekty

e-learningový projekt

Aplikace eLearningové projekty slouží k evidenci a tvorbě obsahu eLearningových kurzů, zahrnuje sadu autorských nástrojů k přípravě elektronických studijních opor, testů a jiného e-learningového obsahu. Příklad seznamu projektů, ve kterých byla uživateli přidělena nějaká role, je uveden na obrázku  OBR-NAHRAD.

Na e-projektu může spolupracovat několik osob z řad učitelů i studentů. Přístup k jednotlivým aplikacím je dán rolí, kterou přiděluje správce e-projektu.

E-projekt může být nastaven jako chráněný, pak do něj mají přístup jen spolupracovníci e-projektu, tj. nelze do něj vstoupit pod cizí identitou, pomocí superpráva.

E-projekt a jeho založení

e-learningový projekt!založitE-projekt

Nový e-projekt mohou učitelé zakládat v aplikaci eLearningové projekty přes formulář na obrázku OBR-NAHRAD. Význam jeho položek je následující:

Další údaje může správce nebo administrativa e-projektu doplnit v základních informacích projektu přes odkaz Úprava eLearningového projektu (viz strana ).

Učitelem je uživatel, kterému byla přidělena role v alespoň jednom předmětu, třeba i historickém.

E-projekt může smazat jen správce či administrativa projektu, a jen v případě, že v něm nejsou evidována žádná data, tj. neobsahuje žádné testové otázky, studijní opory, dokumentaci apod.

Stavy e-projektu

e-learningový projekt!stavy

Stav e-projektu nastavuje správce nebo administrativa e-projektu v záložce Základní informace přes odkaz Úprava eLearningového projektu. Možné informativní stavy:

  •  připravovaný – e-projekt s neukončenou tvorbou opor či testů.

  •  hotový – nadále připravovaný e-projekt s neukončenou tvorbou opor či testů. Existující bázi lze využívat pro definici kurzů a testů.

  •  dokončený – hotový e-projekt, který je připraven k využití, mohou být nad ním definovány kurzy nebo zkušební testy. E-projekt není dále rozvíjen a editován.

  •  zrušený – e-projekt, u kterého se nadále nepředpokládá jeho využívání.