Oct 17, 2019   5:15 a.m. Hedviga
Academic information system

Hromadné vkládání fotografií do databáze


Aplikace Hromadné vkládání fotografií do databáze slouží k hromadnému vložení fotografií uživatelů do AIS. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním karty-b.

Aplikace očekává na vstupu ZIP archiv se soubory ve formátu JPEG, kde jeden soubor odpovídá fotografii jednoho uživatele. Název souboru by měl být ve tvaru XXX.jpg, kde XXX je rodné číslo nebo ID vyfotografované osoby. Údaj, podle kterého se fotografie párují, se volí z nabídky v úvodu aplikace. Název souboru je zásadní pro automatické spárování fotografie s uživatelem. ZIP archiv může obsahovat maximálně 3000 fotografií a nesmí obsahovat adresáře. Maximální velikost jedné fotografie je 5 MB.

ZIP archiv s fotografiemi se dohledá na disku počítače a potvrdí se stisknutím tlačítka . Po nahrání archivu na server dojde k automatickému rozbalení archivu a fotografie se podle názvu automaticky spárují s uživateli evidovanými v AIS. Pokud není uživatel podle názvu fotky v systému dohledán, je fotografie vložena do skladu fotografií (lze ji uživateli přiřadit ručně v aplikaci Vkládání fotografií do databáze).

Tlačítkem lze dodatečně spárovat fotografie uložené ve skladu fotografií. Páruje se opět dle zvolené atributu. Stisknutím tlačítka se zobrazí seznam uživatelů, ke kterým fotografie za skladu podařilo dohledat. V seznamu se označí uživatelé, kterým se má fotografie přiřadit a stiskne se tlačítko .