22. 10. 2019  18:29 Sergej
Akademický informačný systém

Vkládání fotografií do databáze


karta!fotografie

Aplikace Vkládání fotografií do databáze slouží ke správě fotografie zvoleného uživatele. Aplikace je přístupná uživatelům s právem fotky-b nebo karty-b. Uživatelé s oprávněním fotky-b mohou fotografie pouze zobrazovat nebo přiřazovat ze skladu. Uživatelé s oprávněním karty-b mohou fotografie navíc i vkládat.

Pro výběr uživatele, se kterým se má v aplikaci pracovat, je zobrazeno dohledávací políčko. Zde je možné uživatele dohledat podle jména nebo ID. Uživatel může být rovněž předvolem při přechodu z jiné aplikace - například ze Správy osob. Pro vybraného uživatele jsou zobrazeny jeho fotografie evidované v AIS. Novou fotografii lze uživateli přiřadit:

  • načtením souboru JPEG z počítače – soubor s fotografií je možné vybrat po stisknutí tlačítka . Fotografie musí být uložena ve formátu JPEG a nesmí přesáhnout velikost 5 MB. Zvolený soubor je nutné stisknutím tlačítka uložit do AIS;

  • načtením fotografie ze skladu – fotografie uživatele se zvolí z nabídky a stiskne se tlačítko . Správu skladu fotografií zajištuje aplikace Sklad fotografií.

Malá fotografie se z originálu vytvoří automaticky. Pokud u ní dojde k deformaci původního obsahu (např. zúžení obličeje) je nutné kontaktovat vývojový tým. Fotografii přiřazenou uživateli je možné smazat stisknutím tlačítka .

Pro vkládání většího množství fotografií uživatelů do AIS je určena aplikace Hromadné vkládání fotografií do databáze.