16. 7. 2019  18:31 Drahomír
Akademický informačný systém

Výroba identifikačních karet


karta!převod do výroby

Aplikace Výroba identifikačních karet slouží k převzetí požadavků zadaných studijním nebo personálním oddělením na výrobu identifikačních karet. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním karty-b.

Seznam požadavků je rozdělen podle typu karet vydávaných na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Seznam karet dle zvoleného typu je možné dále filtrovat prostřednictvím zobrazeného filtru.

Seznam požadavků na výrobu karet je zobrazen v přehledové tabulce. U každé karty jsou zobrazeny informace o uživateli, pro kterého má být karta vyrobena a uživateli, který požadavek na výrobu zadal. V případě, že u některého požadavku chybí údaj nezbytný pro výrobu, není u něj zobrazeno zaškrtávací pole a tudíž nelze kartu do výroby převzít. Chybějící údaj je indikován odpovídajícím písmenem ve sloupci Chybí (D – datum narození, F – fotografie, Z – poplatek za kartu). Ikona ve sloupci Duplikát značí, že se jedná o požadavek na výrobu duplikátu karty. Do doby, než se požadavek převezme do výroby, je možné ho zrušit, pak již nelze.

Po označení požadavků na výrobu a stisknutí tlačítka aplikace vygeneruje objednávku, kterou lze zpracovat v aplikaci Objednávky karet. Do této aplikace lze vstoupit kliknutím na odkaz Zobrazit vytvořené objednávky umístěný pod nápovědným textem v horní části aplikace.