Oct 22, 2020   12:50 p.m. Sergej
Academic information system

Ověření platnosti identifikačních karet


karta!ověření platnosti

Aplikace Ověření platnosti identifikačních karet slouží ke zjištění platnosti identifikačních průkazů. Do aplikace mají přístup všichni uživatelé AIS. Aplikace je rovněž dostupná z veřejné části AIS.

Do vyhledávacího formuláře je možné zadat číslo průkazu, čárový kód nebo číslo čipu. Číslo průkazu musí být opsáno celé i s mezerami. Formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Po dohledání je zobrazeno jméno vlastníka karty, stav průkazu, datum do kdy je průkaz platný, typ průkazu a číslo čipu.