Oct 21, 2019   12:38 p.m. Uršuľa
Academic information system

Evidence autoparků


Aplikace Evidence autoparků umožňuje evidovat autoparky celé univerzity. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fpms-park.

Seznam všech evidovaných autoparků je zobrazen v přehledové tabulce. Pro každý autopark je zobrazen jeho název a pracoviště, ke kterému je přiřazen. Základní údaje o autoparku je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Autopark, ve kterém není evidován žádný automobil (viz aplikace Evidence automobilů) je možné odebrat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Prostřednictvím ikony ve sloupci Vymezení uživatelů lze definovat skupiny uživatelů, kteří si mohou podat žádanku o automobil zvoleného autoparku. Uživatelé se přidávají hromadně pomocí kvalifikátoru nebo parafikátoru, které umožňují specifikovat obecnou skupinu (například zaměstnanci – vedoucí pracovišť) nebo skupinu definovanou jedním parametrem (například aktivní zaměstnanci dané fakulty). Přidat lze jednu i více skupin uživatelů. Seznam osob zařazených do těchto skupin je automaticky aktualizován podle aktuálního vztahu osob k univerzitě či pracovišti. Skupinu uživatelů je možné odebrat jejím označením a stisknutím tlačítka Odebrat.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Správci je možné určit správce autoparku. Správci evidují automobily a schvalují podané žádosti o automobil. Uživatelé se přidávají jednotlivě přes formulář, jehož položky Uživatel a Odkdy jsou povinné. Uživatele lze dohledat dle části jeho jména nebo ID. Přidání uživatele je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Seznam správců autoparku je zobrazen v přehledové tabulce. U každého správce je zobrazeno i datum, odkdy tuto funkci zastává. Správce je možné ze sezanamu odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Aktuální správci budou přesunuti do historie, budoucí budou zcela smazáni. Historii správců lze zobrazit tlačítkem .

Nový autopark se přidá přes formulář zobrazený pod seznamem, jehož položky NázevPracoviště jsou povinné. Pracoviště lze dohledat dle části jeho názvu, zkratky nebo čísla, implementován je našeptávač, který usnadňuje a urychluje vyhledávání. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka Přidat. Nový autopark je zobrazen v přehledové tabulce, kde je nutné definovat skupiny uživatelů a spráce.