Nov 17, 2019   0:22 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system