Feb 22, 2019   10:15 p.m. Etela
Academic information system

Learning Agreement (Zahraniční studijní plán)


Aplikace Learning Agreement (Zahraniční studijní plán) se zobrazí, jakmile je studentovi v rámci výběrového řízení přiřazena alespoň jedna škola. Umožňuje sestavit studijní plán pro studijní pobyt, zvolit předměty domácího studijního plánu plněné v rámci zahraničního studia a následně vytisknout Learning agreement.

Po vstupu do aplikace je zobrazen pouze formulář pro přidání předmětů. Jakmile je do zahraničního studijního plánu vložen alespoň jeden předmět, nabídne se další část formuláře s informacemi o studentovi, kontaktní údaje o vysílající a přijímající instituci atd. Některé informace jsou předvyplněny. Povinnou položkou je Language competence.

Předměty zahraničního studijního plánu s příslušným počtem kreditů se vkládají jednotlivě přes zobrazený formulář. Evidované předměty jsou zobrazeny v přehledové tabulce, odkud je lze v případě potřeby smazat.

Další formulář slouží pro evidenci předmětů domácího studijního plánu, které budou plněné v rámci zahraničního studia. Předměty se:

  • volí ze studijního plánu přiděleného studentovi na domovské univerzitě;

  • vyhledávají v katalogu předmětů podle období výběrového řízení, na které byla podána přihláška na zahraniční výjezd.

Součet kreditů předmětů domácího studijního plánu by měl v součtu odpovídat kreditům zahraničního studijního plánu.

Vytištěný Learning agreement se odevzdá na Zahraničním oddělení, kde zaevidují jeho příjem.