19. 3. 2019  18:17 Jozef
Akademický informačný systém

Podání přihlášky na výměnný pobyt


zahraniční studium!přihláškapřihláška na výměnný pobyt

Přes aplikaci Podání přihlášky na výměnný pobyt podávají studenti přihlášky do výběrového řízení na výměnný pobyt. Aplikace nabízí seznam výběrových řízení s termíny začátku a konce sběru přihlášek. Přihlásit se lze do výběrového řízení, které má ve sloupci Vybrat umístěnu ikonu . Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro podání přihlášky, který obsahuje výběrové položky:

Preferovaný semestr
Semestr, kdy student požaduje studovat na partnerské škole. Zvolit lze zimní semestr, letní semestr nebo celý akademický rok.
Preferovaná škola
Musí být zvolena alespoň jedna škola. Prvním krokem výběru je volba státu preferované školy, tímto se omezí seznam škol v následujícím filtru. Součástí názvu školy je údaj o jazyku, ve kterém bude studium probíhat, typ studia a výjezdní kapacita. Ve výběrovém menu jsou školy seřazeny podle jazyka výuky. Pořadí zvolených škol hraje roli při přidělování škol po ukončení výběrového řízení. V každém výběrovém řízení je stanoven počet škol, ze kterých lze vybírat, a počet studijních jazyků. Podle kvalifikačních oborů evidovaných u kapacity školy, může být nabídka škol omezena v závislosti na kvalifikačních oborech, do kterých je zařazen program studenta.
Certifikát/Doklad o zkoušce z cizího jazyka
Volba certifikátu nemusí odpovídat jazyku zvolených škol. Za certifikát jsou přidělovány body zahrnuté do celkového počtu bodů k vyhodnocení výběrového řízení. V nabídce mohou být uvedeny certifikáty konkrétních jazyků nebo obecné certifikáty, u nichž je nutné zvolit jazyk. U certifikátu nebo jazyka je vždy uveden počet bodů.

Na konci formuláře přihlášky je uveden text vložený zahraničním oddělením, který se tiskne do přihlášky. Vyplněná přihláška se musí uložit tlačítkem . Po uložení je přihláška ve stavu rozpracovaná, což znamená, že je možné ji stále upravovat. Dále lze sledovat přidělené body za kritéria výběrového řízení (Zobrazená editační pole a checkboxy nejsou aktivní). Tlačítkem je možné přihlášku zrušit, fyzicky se však nesmaže. Dokud nebude ukončen sběr žádostí, může ji zahraniční oddělení obnovit.

Přihláška bude zahrnuta do výběrového řízení až po jejím uzavření, což se provede tlačítkem . Uzavřenou přihlášku je možné vytisknout a dále trvá možnost ji zrušit. Před tiskem přihlášky by měly být vyplněny údaje ve formuláři Doplnění údajů do přihlášky, který je součástí uzavřené přihlášky. Vyplněné údaje se při tisku neukládají, jsou použity pouze jednorázově pro tisk přihlášky. Tlačítkem je možné doplnit informace o dalším výjezdu, který není evidován v informačním systému.

Uzavřené přihlášky jsou zařazeny do výběrového řízení. Informace o dalším postupu podá zahraniční oddělení.