Feb 23, 2019   11:42 p.m. Roman, Romana
Academic information system

Evidence přihlášek na výměnný pobyt


výměnné studium!evidence přihlášek

Aplikace Evidence přihlášek na výměnný pobyt se nabízí pouze v případě, že je podána přihláška do některého výběrového řízení. Podanou přihlášku je zde možné zobrazit, zrušit a vytisknout. Uvedené operace lze provádět podle aktuálního stavu přihlášky, podle kterého se řídí nabídka aplikace a ovládacích tlačítek. Například zrušit lze pouze rozpracovanou přihlášku do doby, než skončí doba pro podávání žádostí. S uzavřenou nebo zrušenou přihláškou již nelze pracovat vůbec, změny může provádět pouze referentka zahraničního oddělení.

V podané přihlášce je uveden seznam extrabodových kritérií, na jejichž základě byly body přiděleny, včetně jazykových předmětů. Možné stavy přihlášky:

  • rozpracovaná – do konce termínu sběru přihlášek ji lze editovat nebo zrušit, jakmile je kompletní, je možné ji uzavřít;

  • uzavřená – přihlášku lze pouze tisknout, pokud je přihláška současně kompletní (s přihláškou byly na zahraniční oddělení předány i dokumenty požadované daným výběrovým řízením, například životopis), je postoupena do výběrového řízení;

  • zrušená – přihlášku může obnovit pouze referentka zahraničního oddělení, a to do konce sběru žádostí;

  • nedostavil se – student se nedostavil na testy nebo pohovor požadovaný v rámci výběrového řízení, stav nastavuje referentka zahraničního oddělení.

Dodatečná preference

Záložka Dodatečná preference je dostupná v případě, že již proběhlo přiřazení škol studentům přes pořadníky výběrového řízení a současně studentovi nebyla přidělena žádná z preferovaných škol. Ve formuláři lze nastavit další preferovanou školu. V nabídce jsou i školy s naplněnou kapacitou, ty však nelze zvolit.