Dec 19, 2018   6:07 a.m. Judita
Academic information system

Vzdálený přístup do univerzitní sítě


Aplikace Vzdálený přístup do univerzitní sítě umožňuje vygenerovat heslo pro přístup do univerzitní bezdrátové sítě (WiFi). Nové heslo se vygeneruje stisknutím tlačítka . Současně s heslem je zobrazen i login a povolené WiFi služby.

Pokud heslo bylo již vygenerováno, je v aplikaci zobrazeno a jestliže je jeho platnost omezena, je uveden termín platnosti. Po jeho vypršení lze vygenerovat nové heslo tlačítkem . Přegenerovat lze i platné heslo.