28. 5. 2020  10:46 Viliam
Akademický informačný systém

Rozdělení rolí a doporučená oprávnění


Práva se přidělují na subjekt (fakulta, ústav atd.) s určením, zda je možné právo delegovat dalším osobám a případně lze určit časové omezení práva. Práva doporučujeme delegovat po skupinách, které reprezentují uživatele se stejnou uživatelskou rolí v systému. Samozřejmě je možné právo přidělit i jednotlivým osobám.

Doporučené uživatelské role, jejich význam a práva jsou uvedena v následujících podkapitolách. Doporučení lze chápat pro prvotní nastavení práv dané osobě nebo skupině osob a podle potřeby univerzity, fakulty nebo jiného pracoviště je možné jejich skladbu upravovat. Ve výčtu je vždy uveden nejprve název práva a pak jeho sysid, podle kterého se právo dohledává při jeho přidělování.

Systémový integrátor univerzity – SIU

Systémový integrátor univerzity spravuje a rozděluje práva na fakulty a další pracoviště (například Správa kolejí a menz, Ústav jazyků, Celoškolská pracoviště, Rektorát). Může se účastnit na provozu systému. Protože pracovní náplň může být různě variabilní, nelze jednoznačně říci, která práva by měla být SIU přidělena, minimálně však všechna vyjmenovaná u SIF s přidělením na celou univerzitu a s možností delegování.

Následující práva jsou přidělována pouze SIU:

 • Evidence milníků – velký SIF – evidence-milniku-b

 • Správa typu identifikačních karet – karty-d

 • Přístup do archivu dokumentů – archiv-a

Systémový integrátor fakulty – SIF

Systémový integrátor fakulty nebo dalších pracovišť spravuje a rozděluje práva na svém pracovišti. Oprávnění přidělená na vlastní pracoviště většinou s možností delegování:

 • Aktivace karet – karty-c

 • Definice sestav – sestavy-a

 • Editace číselníků – ciselniky-e

 • Editace e-přihlášek – eprihlasky-e

 • Editace evaluací předmětů – ankety-e

 • Editace formátů sylabů – format-sylab-e

 • Editace habilitačních programů – habilitace-e

 • Editace historických prací – study-edit-hist-zp

 • Editace kolejí – koleje-e

 • Editace pracovišť – atr-prac-e

 • Editace stipendií – pracoviště – stips-pracoviste

 • Editace stipendií – studenti – stips-studenti

 • Editace studií – studium-e

 • Editace studijních oborů/zaměření – obor-e

 • Editace studijních programů – program-e

 • Editace studijních předmětů – predmet-e

 • Editace sylabů – syllaby-e

 • Editace uživatelů – atr-uziv-e

 • Evidence milníků (malý SIF) – evidence-milniku-c

 • Evidence osob (studenti) – evidence-osob-S

 • Evidence osob (všichni externisté) – evidence-osob-E

 • Evidence osob (zaměstnanci) – evidence-osob-Z

 • Evidence sekvencí období – evidence-sekvenci-a

 • Hromadné přidělování práv v DS – prava-ds-a

 • Hromadné rozesílání e-mailů – email-a

 • Naplňování rozvrhů – rozvrh-b

 • Portál SIF a OSSA – sif-a

 • Právo na záznamník výzkumníka – veda-c

 • Prohlížení areálů – areal-p

 • Prohlížení budov – budova-p

 • Prohlížení číselníků – ciselniky-p

 • Prohlížení evaluací předmětů – ankety-p

 • Prohlížení evidence aplikací – aplikace-p

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Prohlížení logů – logy-a

 • Prohlížení místností – mistnost-p

 • Prohlížení pracovišť – atr-prac-p

 • Prohlížení práv – prava-prohl-a

 • Prohlížení práv v DS – prava-ds-p

 • Prohlížení studií – studium-p

 • Prohlížení studijních programů – program-p

 • Prohlížení studijních předmětů – predmet-p

 • Prohlížení sylabů – syllaby-p

 • Prohlížení uživatelů – atr-uziv-p

 • Prohlížení výpočetní techniky – osvt-a

 • Překročení kapacity rozvrhové akce – rozvrh-c

 • Přidělování funkcí uživatelům – funkce-a

 • Správa certifikátů – certifikaty-a

 • Správa externích subjektů – ext-sub

 • Správa karet – karty-a

 • Správa přijímacího řízení – prijim-sprava

 • Správa rozvrhů – rozvrh-a

 • Studijní práva (editace) – stud-e

 • Studijní práva (financování) – stud-f

 • Studijní práva (kontrola) – stud-kontrola-a

 • Studijní práva (prohlížení) – stud-p

 • Údržba šablony uživatelů – sablona-u

 • Vědecko-výzkumná evidence – veda-a

 • Vkládání fotek – fotky-b

 • Zakládání externistů – externiste-e

 • Změna hesel uživatelů – hesla-a

 • Zrušení předmětu – predmet-d

Osoba spravující systémovou agendu ústavu – OSSA

Osoba spravující systémovou agendu ústavu spolupracuje se zaměstnanci vlastního pracoviště v rámci konzultací aplikací AIS. Je kontaktní osobou SIF. Oprávnění přidělené na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Portál SIF a OSSA – sif-a

Osoba spravující výpočetní techniku ústavu – OSVT

Osoba spravující výpočetní techniku ústavu spolupracuje se zaměstnanci vlastního pracoviště v rámci pomoci s technickým vybavením a jeho instalací. Je kontaktní osobou SIF v oboru HW a SW. Oprávnění přidělené na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Prohlížení výpočetní techniky – osvt-a

Studijní referentka

Studijní referentka je osoba pracující se studijní agendou fakulty nebo rektorátu. Oprávnění přidělená na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Aktivace karet – karty-c

 • Editace stipendií – pracoviště – stips-pracoviste

 • Editace stipendií – studenti – stips-studenti

 • Editace uživatelů – atr-uziv-e

 • Hromadné rozesílání e-mailů – email-a

 • Naplňování rozvrhů – rozvrh-b

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Prohlížení studijních předmětů – predmet-p

 • Prohlížení uživatelů – atr-uziv-p

 • Seznam vypsaných termínu zkoušek – stud-seznam-terminu

 • Správa karet – karty-a

 • Správa rozvrhů – rozvrh-a

 • Studijní práva (editace) – stud-e

 • Studijní práva (financování) – stud-f

 • Studijní práva (prohlížení) – stud-p

 • Změna hesel uživatelů – hesla-a – použití tohoto práva může být přenecháno pouze na SIF.

Studijní referentka přijímacího řízení

Studijní referentka přijímacího řízení má vzhledem k referentce pracující se studenty a jejich evidencí navíc tato práva:

 • Editace e-přihlášek – eprihlasky-e

 • Správa přijímacího řízení – prijim-sprava

Studijní referentka pro kolejní administrativu

Studijní referentka spolupracující s Kolejní radou na rozdělování kolejí a tisku dekretů má vzhledem k referentce pracující se studenty navíc tato práva:

 • Dopočet vzdáleností – koleje-v

 • Editace kolejí – koleje-e

 • Editace VKUK – koleje-vkuk

 • Prohlížení kolejí – koleje-p

 • Správa žádostí o ubytování – koleje-z

 • Udělování kolejí – koleje-u

Studijní referentka pro zahraniční studia

Studijní referentka pro zahraniční studia má v případě centrální evidence oprávnění přidělená na celou univerzitu, jinak na fakultu nebo rektorát bez možnosti delegování:

 • Aktivace karet – karty-c

 • Editace studijních předmětů – predmet-e

 • Editace uživatelů – atr-uziv-e

 • Evidence osob (studenti) – evidence-osob-S

 • Hromadné rozesílání e-mailů – email-a

 • Naplňování rozvrhů – rozvrh-b

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Prohlížení studijních předmětů – predmet-p

 • Prohlížení uživatelů – atr-uziv-p

 • Správa karet – karty-a

 • Správa rozvrhů – rozvrh-a

 • Studijní práva (editace) – stud-e

 • Studijní práva (prohlížení) – stud-p

 • Zahraniční záležitosti – zahranicni-a

Studijní referentka pro evidenci mezifakultních stipendií

Této studijní referentce není přiděleno právo pro práci se studenty a studijní evidencí a nemá přiděleno právo stud-e.

 • Editace stipendií – pracoviště – stips-pracoviste

 • Editace stipendií – studenti – stips-studenti

Tajemník

Tajemník je osobou zabývající se mimo jiné financováním studií, přidělováním a kontrolou stipendií. Oprávnění přidělená na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Editace stipendií – pracoviště – stips-pracoviste

 • Editace stipendií – studenti – stips-studenti

 • Evidence osob (všichni externisté) – evidence-osob-E

 • Evidence osob (studenti) – evidence-osob-S

 • Evidence osob (zaměstnanci) – evidence-osob-Z

 • Hromadné rozesílání e-mailů – email-a

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Studijní práva (financování) – stud-f

 • Studijní práva (prohlížení) – stud-p

Děkan a proděkan

Děkan a proděkani jsou osoby pracující se základními a statistickými aplikacemi studijního systému fakulty. Oprávnění přidělená na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Hromadné rozesílání e-mailů – email-a

 • Prohlížení evaluací předmětů – ankety-p

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Prohlížení studijních předmětů – predmet-p

 • Studijní práva (editace) – stud-e

 • Studijní práva (kontrola) – stud-kontrola-a

 • Studijní práva (prohlížení) – stud-p

 • Vědeckovýzkumná evidence – veda-a

 • Prohlížení sestav study-sestavy-a

 • Vyřizování žádosti na studijním – stud-zadosti

Další práva, která by mohla být děkanovi nebo proděkanovi přidělena:

 • Editace studijních programů – program-e

 • Naplňování rozvrhů – rozvrh-b

 • Prohlížení studijních oborů – obor-p

 • Prohlížení studijních programů – program-p

 • Prohlížení uživatelů – atr-uziv-p

Rektor a prorektor

Rektor a prorektoři jsou osoby pracující se základními a statistickými aplikacemi studijního systému celé univerzity. Oprávnění přidělená na celou univerzitu bez možnosti delegování:

 • Prohlížení evaluací předmětů – ankety-p

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Studijní práva (kontrola) – stud-kontrola-a

 • Studijní práva (prohlížení) – stud-p

 • Vědecko-výzkumná evidence – veda-a

Pracovník personálního oddělení

Pracovníci personálního oddělení, kteří zakládají pracovní poměry, mají přidělena práva na určitý subjekt (fakulta, školní podnik, rektorát apod.), pokud se věnují všem pracovníkům, pak mají práva přidělena na celou univerzitu, bez možnosti jejich delegování.

 • Evidence osob (zaměstnanci) – evidence-osob-Z

 • Nastavení ruční personalistiky – personalistika-e – pouze pro pracovníky využívající k evidenci pracovních poměrů ruční personalistiku

 • Editace uživatelů – atr-uziv-e

 • Prohlížení uživatelů – atr-uziv-p

Rozvrhová komise

Rozvrhovou komisi tvoří osoby zabývající se sestavením rozvrhu. Oprávnění přidělená na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Naplňování rozvrhů – rozvrh-b

 • Prohlížení místností – mistnost-p

 • Prohlížení studijních předmětů – predmet-p

 • Prohlížení sylabů – syllaby-p

Kolejní rada

Kolejní rada zahrnuje osoby zabývající se rozdělením ubytovacích kapacit studentských domovů, většinou jsou z řad studentů, ve skupině mohou být zahrnuty i studijní referentky dané fakulty. Oprávnění přidělená na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Dopočet vzdáleností – koleje-v

 • Editace kolejí – koleje-e

 • Prohlížení kolejí – koleje-p

 • Správa žádostí o ubytování – koleje-z

 • Udělování kolejí – koleje-u

Výrobci karet

Osoby zabývající se výrobou a distribucí karet na celé univerzitě (je-li výroba centralizována). Oprávnění přidělená na celou univerzitu bez možnosti delegování:

 • Hromadné rozesílání e-mailů – email-a

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Test karet – karty-test

 • Vkládání fotek – fotky-b

 • Výroba karet – karty-b

Správa karet

Osoby zabývající se správou a distribucí karet na fakultách, případně celé univerzitě. Oprávnění přidělená na dané pracoviště bez možnosti delegování:

 • Správa karet – karty-a

 • Aktivace karet – karty-c

Ekonomické oddělení

Osoby zabývající se zpracováním a výplatou stipendií a vkládáním výpisů z banky do AIS. Oprávnění přidělená na celou univerzitu (pokud je evidence centrální, jinak na fakultu) bez možnosti delegování:

 • Stipendia BEST – stip-univ-p

 • Výpisy (vkládání) – vypisy-e

Knihovna

Knihovnu mohou navštěvovat externí čtenáři, které může do AIS vkládat osoba s oprávněním:

 • Prohlížení uživatelů – atr-uziv-p

 • Editace uživatelů – atr-uziv-e

 • Evidence osob (všichni externisté) – evidence-osob-E

 • Zakládání externistů – externiste-e

Vývojáři

Skupina osob zabývající se vývojem nových a provozem stávajících aplikací. Oprávnění přidělené na celou univerzitu bez možnosti delegování:

 • Globální konzistence (prohlížení testů) – globkon-r

 • Hromadné přidělování práv v DS – prava-ds-a

 • Kvalifikátor (čtení) – kvalifikator-r

 • Prohlížení číselníků – ciselniky-p

 • Prohlížení evidence aplikací – aplikace-p

 • Prohlížení fotek – fotky-a

 • Prohlížení logů – logy-a

 • Správa skriptů – skripty-a

 • Správa systému ELIS – elis-a

 • Správa veřejné knihovny e-objektů – elis-eobjekty-a

 • Vývoj AIS – devel-a

Související témata nápovědy