Dec 14, 2018   5:42 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Změna identity


práva!změna identity

Aplikace Změna identity umožňuje uživatelům, jímž byl delegován přístup k aplikacím AIS jiného uživatele, provést změnu identity na tohoto uživatele a provádět za něj úkony a operace v rámci delegovaného rozsahu aplikací. Aplikace je přístupná všem uživatelům AIS.

Delegovat přístup ke své identitě jinému uživateli je možné provést v aplikaci Nastavení delegátů.

Seznam uživatelů, jejichž identitu je možné převzít, je zobrazen v přehledové tabulce. U každé osoby je zobrazen seznam rodin aplikací, ve kterých je možné danou osobu zastupovat. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat u jména osoby dojde ke změně identity na vybranou osobu. Od tohoto okamžiku je v AIS pracováno pod jménem vybrané osoby.

Informace o převzaté identitě se zobrazuje vždy dole na stránce.
Změny identity využívají například studenti pro zápis spolužáka na termín zkoušky.