24. 9. 2020  2:59 Ľuboš
Akademický informačný systém

Oprávnění


práva!seznam

Následující výčet obsahuje seznam práv, jejich sysid a stručný popis použití práva. Pokud právo slouží k editaci (stud-e) a existuje k němu do páru právo k prohlížení (stud-p), je nutné současně s právem editačním přidělit právo k prohlížení. Práva jsou seřazena podle jejich sysid:

 • absence-p – prohlížení seznamu absencí – prohlížení seznamu absencí pracoviště, pro které je přiděleno;

 • akreditace-e – akreditace – právo zpřístupňuje aplikace Akreditační podpora a Portál garanta studijního programu pro jinou osobu než je garant nebo SIF (typicky pro prorektora pro studium apod.);

 • akreditace-sp – akreditace – studijní plány – právo umožňuje zakládání akreditačních studijních plánů s parametry dle objektové vlastnosti práva (pracoviště nebo studijní program);

 • ankety-e – editace evaluací předmětů – umožňuje manipulaci s evaluacemi předmětů (tvorbu dotazníků, sestavování otázek atd.);

 • ankety-p – prohlížení evaluací předmětů – umožňuje zobrazit vyhodnocení a celkové statistiky evaluací předmětů;

 • aplikace-p – prohlížení evidence aplikací – umožňuje prohlížení evidence aplikací AIS;

 • areal-e – editace areálů – osoba s tímto právem smí přidávat, odebírat a měnit areály;

 • areal-p – prohlížení areálů – osoba s tímto právem smí prohlížet evidenci areálů;

 • archiv-a – přístup do archivu dokumentů – osoba s tímto právem může tisknout duplikáty oficiálních dokumentů vydávaných studentům a mazat dokumenty z archivu dokumentů;

 • archiv-hrom-a – hromadné odstraňování dokumentů z archivu – osoba s tímto právem může hromadně odstraňovat dokumenty z archivu;

 • atr-prac-e – editace pracovišť – osoba s tímto oprávněním může editovat údaje o pracovištích;

 • atr-prac-p – prohlížení pracovišť – osoba s tímto oprávněním může prohlížet údaje o pracovištích;

 • atr-uziv-e – editace uživatelů – osoba s tímto oprávněním může editovat údaje o uživatelích;

 • atr-uziv-p – prohlížení uživatelů – osoba s tímto oprávněním může prohlížet údaje o uživatelích;

 • auth-tokeny-a - správa tokenů pro vyšší úroveň autentizace - právo pro získání tokenu uživatele pro použití v režimu zvýšené úrovně autentizace uživatelů (typicky osobní certifikát uživatele);

 • auth-urovne-a - správa úrovní autentizace - právo pro nastavení režimu zvýšené úrovně autentizace uživatelů a jeho výjimek;

 • banka-a – evidence bankovních spojení – osoba s tímto právem smí evidovat bankovní spojení;

 • blog-bulletin-a – definice bulletinu – osoba s tímto právem může v celouniverzitních agendách definovat bulletiny (zakládat, rušit prázdné, přejmenovávat, zařazovat a vyřazovat blogy z bulletinu) a dále zakládat neosobní blogy (stanovením názvu a správce);

 • budova-e – editace budov – osoba s tímto právem smí editovat databázi budov;

 • budova-p – prohlížení budov – osoba s tímto právem smí prohlížet databázi budov;

 • cbu-o – správa obchodních míst – právo umožňuje správu obchodních míst pro on-line platby;

 • cbu-p – párování nespárovaných plateb CBU – právo umožňuje párování nespárovaných plateb na centrálním bankovním účtu;

 • cbu-v – správa centrálního bankovního výpisu – právo umožňuje vkládání a manipulace s výpisy na centrálním bankovním účtu;

 • certifikaty-a – správa certifikátů – právo umožňuje spravovat certifikáty pro elektronické podepisování dokumentů v úložišti;

 • certifikaty-ca - správa certifikátů ca - osoby s tímto oprávněním mohou spravovat certifikáty certifikačních autorit;

 • ciselniky-p – prohlížení číselníků – osoby s tímto oprávněním mohou prohlížet číselníky;

 • cps-loginy – správa loginů – osoby s tímto oprávněním mohou měnit atributy loginů uživatelů pro daný subjekt;

 • cps-servery-all – správa všech serverů – umožňuje přístup k evidenci všech serverů CPS, včetně navazujících agend;

 • cps-servery-e – evidence serverů CPS – umožňuje přístup do aplikací správy serverů, pozor, pro operace s jednotlivými servery musí být ještě uživatel veden jako správce v šabloně serverů;

 • cps-skupiny-a – univerzitní skupiny – právo umožňuje prohlížet univerzitní skupiny a přidávat skupiny pro subsystém eLearning;

 • dat_schranky-a – správa datových schránek uživatelů – uživatelé s tímto právem mají možnost spravovat datové schránky uživatelů;

 • designy-a – správa designů – osoby s tímto oprávněním mohou provádět správu designu a jejich schvalování;

 • devel-d – dokumentace DB – zpřístupňuje dokumentaci datového schématu;

 • dipl-tisk-n - přidávání tiskovin diplomů - umožňuje přidat diplomové tiskoviny (papíry), na které se tisknou diplomy;

 • dipl-tisk-p - prohlížení tiskovin diplomů - umožňuje prohlížet diplomové tiskoviny a tisknout sestavu;

 • dipl-tisk-s - změna stavu tiskovin diplomů - umožňuje změnit stav diplomových tiskovin (papírů). Vyjma změny ve stavu Skartováno;

 • dipl-tisk-skar - změna stavu skartovaných tiskovin diplomů - umožňuje měnit stav tiskoviny diplomu ve stavu Skartováno

 • diskuze-a – správa diskuze – osoby s tímto oprávněním spravují diskuze;

 • diskuze-c – rušení příspěvků – osoby s tímto oprávněním mohou rušit nevhodné příspěvky uživatelů;

 • elis-a – správa systému ELIS – právo umožňuje správu eLearningového systému AIS;

 • elis-eobjekty-a – správa veřejné knihovny e-objektů – osoby s tímto právem mohou spravovat složky objektů ve veřejné knihovně a kontrolovat, co je zveřejněno;

 • elis-oponent – správa oponentur ELIS – právo umožňuje spravovat oponentní portál pro ELIS;

 • elis-ot-a – administrace obecných testů – právo umožňuje administraci obecných testů a termínů;

 • elis-projekty-a – zakládání eprojektů – právo umožňuje zakládat elektronické projekty;

 • elis-sprava_casti – správa typů částí e-opor – právo umožňuje spravovat typy částí e-opor a vytvářet nové typy;

 • email-a – hromadné rozesílání e-mailů – osoba s tímto právem může odesílat hromadné e-maily uživatelům patřícím do subjektu, na který se právo vztahuje;

 • email-e – editace poštovních složek – poskytuje možnost manipulace s  poštovními složkami;

 • email-p – prohlížení poštovních složek – poskytuje možnost prohlížet poštovní složky;

 • email-sablony-a - správa e-mailových šablon - právo umožňuje správu e-mailových šablon v centrální evidenci systémových e-mailů;

 • email-sablony-r - zobrazení e-mailových šablon - právo umožňuje prohlížení e-mailových šablon v centrální evidenci systémových e-mailů;

 • eprihlasky-e – editace e-přihlášek – umožňuje pracovat s e-přihláškami;

 • eprihlasky-p-dokum - prohlížení dokumentů e-přihlášky - právo umožňuje přístup do aplikací Správa e-přihlášekPotvrzování přijetí dokumentů. V těchto aplikacích pak může pouze prohlížet stav a obsah doložených dokumentů;

 • evidence-milniku-b – evidence milníků (velký SIF) – osoby s tímto právem mohou spravovat milníky kategorie oficiální s možností nastavení propagovatelnosti (1, 2, 4), ostatní milníky mohou prohlížet;

 • evidence-milniku-c – evidence milníků (malý SIF) – osoby s tímto právem mohou spravovat milníky kategorie oficiální bez možnosti nastavení propagovatelnosti, ostatní milníky mohou prohlížet;

 • evidence-osob-E – evidence osob (všichni externisté) – umožňuje evidovat libovolné typy externistů;

 • evidence-osob-S – evidence osob (studenti) – umožňuje evidovat studenty univerzity;

 • evidence-osob-T - evidence osob - zpřístupňuje evidenci osob (zahrnuje externisty, studenty i zaměstnance) na daném subjektu;

 • evidence-osob-Z – evidence osob (zaměstnanci) – umožňuje evidovat zaměstnance univerzity;

 • evidence-podpisu-a – evidence podpisu ZP – právo zpřístupňuje evidenci podpisů zadání závěrečných prací;

 • evidence-sekvenci-a – evidence sekvencí období – osoby s tímto oprávněním mohou evidovat sekvence období;

 • evidence-uo-a – evidence univerzitních období – osoby s tímto právem mohou evidovat univerzitní období a jejich úseky;

 • evskp-vraceni-prace – vrácení ZP mimo standardní postup – právo umožnuje uživateli vrátit závěrečnou práci mimo definovaný standartní postup;

 • externiste-e – zakládání externistů – osoby s tímto právem mohou zakládat a rušit externí poměry na subjekty, na které je právo uděleno;

 • externiste-p – prohlížení externistů – osoby s tímto právem mohou prohlížet externí poměry na subjektech, na které je právo uděleno;

 • ext-sub – správa externích subjektů – umožňuje vytvářet a editovat externí subjekty;

 • faq-a – správa FAQ – umožňuje editaci často kladených dotazů uživatelů;

 • fin-hrom – financování – hromadná správa – právo umožňuje přístup do aplikace na hromadnou správu poplatků za financování;

 • fin-hrom-ro – financování – hromadná správa (prohlížení) – právo umožňuje přístup do aplikace na hromadnou správu poplatků za financování s omezením na prohlížení a tisk vytvořených rozhodnutí;

 • fin-p – financování – prohlížení – osoby s tímto právem mohou prohlížet financování studií;

 • fin-predkon - editace předkontací - právo umožňuje editaci předkontací a pohybů předkontací;

 • fin-rp – financování – ruční platby – osoby s tímto právem smí evidovat ruční platby ve financování;

 • fin-sazebnik – evidence sazebníků poplatků – právo umožňuje přístup k aplikacím na správu sazebníku poplatků za studium a sazebníku dalších plateb spojených se studiem;

 • fin-typy-mp - financování - evidence typů poplatků - právo umožňuje přístup do aplikace pro správu typů poplatků a nastavení jejich atributů;

 • fin-ucetnictvi – financování – přenos do účetnictví – osoba s tímto právem může stahovat data o poplatcích do účetnictví;

 • fin-zad – financování – žádosti – právo umožňuje práci s žádostmi o úpravu školného;

 • fin-zad_rozh – financování – žádosti – rozhodnutí – právo umožňuje zadávat rozhodnutí o žádosti o úpravě školného;

 • format-sylab-e – editace typů a formátů sylabů – osoby s tímto právem mohou editovat typy a formáty modulárních sylabů předmětů v aplikaci Správa typů sylabů;

 • fotky-a – prohlížení fotek – osoby s tímto právem vidí vždy všechny fotografie;

 • fotky-b – vkládání fotek – osoby s tímto právem mohou vkládat fotky ze skladu fotek do databáze;

 • fotky-sklad – vkládání fotek do skladu – osoby s tímto právem mohou vkládat fotografie do skladu fotografií;

 • fpms-auta – žádanky o automobil – osoby s tímto oprávněním mohou zakládat žádanky o automobil pro pracoviště pod subjektem, na které je právo přiděleno;

 • fpms-park – evidence autoparku – osoby s tímto oprávněním mohou evidovat autoparky;

 • funkce-a – přidělování funkcí uživatelům – právo umožňuje přidělovat nepersonální funkce;

 • funkce-b – skrývání funkcí a zařazení uživatelů – osoby s tímto právem mohou určit, jaké funkce a personální zařazení se nebudou u jednotlivých uživatelů vypisovat v přehledech osob;

 • garanti-a – evidence garantů programů – právo zpřístupňuje kompletní evidenci funkčních období garantů programů;

 • granty-a – prohlížení a zadávání grantů – právo umožňuje správu grantů a grantových příležitostí;

 • habilitace-e – editace habilitačních programů – slouží k evidenci habilitačních programů a programů pro jmenování profesorem;

 • helpdesk-a – správa helpdeskových kanálů – právo umožňuje spravovat helpdeskové kanály;

 • hesla-a – změna hesel uživatelů – osoby s tímto právem smí měnit hesla uživatelům;

 • hesla-reset-x – zákaz resetu hesla – uživatelé s tímto právem nemohou provádět obnovení hesla a ani jím nemůže být obnovení hesla vyvoláno ze strany SIF;

 • hesla-tisk – právo umožňuje tisk informačních kartiček s hesly, právo je platné v aplikaci pro hromadný tisk kartiček pro zaměstnance a externí pracovníky;

 • hesla-x – omezení změny hesel – uživatelům s tímto právem není možné provádět změnu hesla;

 • hospitace-s – hospitace správa – právo zpřístupňuje správu hospitací z pohledu garanta programu/vedoucí pracoviště. Slouží k delegaci oprávnění jinak získaného odpovídající rolí;

 • hospitace-sprava – správa šablon hospitací – právo zpřístupňuje správu šablon hospitací. Osoba s oprávněním na celou univerzitu bude mít přístup ke správě konfigurovatelných částí a ke správě společné hlavičky. Ke správě fakultních šablon budou mít osoby s oprávněním na danou fakultu;

 • kalendar-akci-a – osoby s tímto právem mohou editovat akce v aplikaci Správa kalendária;

 • karty-autentizace - správa autentizačních režimů - Právo zpřístupňuje možnost správy autentizačních režimů uživatelů;

 • karty-a – správa karet – osoby s tímto právem aktivují a deaktivují identifikační karty;

 • karty-b – výroba karet – osoby s tímto oprávněním vyrábějí identifikační karty;

 • karty-c – aktivace karet – osoby s tímto oprávněním aktivují identifikační karty;

 • karty-d – evidence typů karet;

 • karty-ext – správa karet (externisté) – osoba s tímto právem smí manipulovat s kartami externistů;

 • karty-h – historie vydaných karet – osoby s tímto oprávněním si mohou prohlížet historii vydaných karet;

 • karty-o – objednávka karet – osoby s tímto právem mohou vytvářet explicitní objednávky karet;

 • karty-p – prohlížení karet – osoby s tímto právem mohou prohlížet karty;

 • karty-spec – správa speciálních karet – osoby s tímto oprávněním smí manipulovat se speciálními kartami;

 • karty-test – test karet – osoby s tímto právem testují aplikaci na výrobu karet;

 • karty-v – převzetí objednávek karet – osoby s tímto právem mohou převzít objednávky karet;

 • koleje-e – editace kolejí – právo umožňuje editovat databázi kolejí;

 • koleje-p – prohlížení kolejí – právo umožňuje prohlížet databázi kolejí;

 • koleje-u – udělování kolejí – právo umožňuje rozhodovat o žádostech o ubytování;

 • koleje-vkuk – editace VKUK – právo umožňuje editovat vzorce pro výpočet koeficientu pro udělení kolejí;

 • koleje-z – správa žádostí o ubytování – právo zpřístupňuje správu žádostí o ubytování;

 • kval_obory-e – editace kvalifikačních oborů – právo zpřístupňuje aplikaci pro evidenci kvalifikačních odborů;

 • kval_obory-p – prohlížení kvalifikačních oborů – právo umožňuje prohlížení evidenci kvalifikačních odborů;

 • logy-a – prohlížení logů – osoby s tímto právem mohou zobrazovat w_log;

 • logy-total - prohlížení kompletního logu - právo umožňuje přístup do kompletního logování tabulek;

 • matrika-b – provádění změn dat odeslaných do matriky – toto právo umožňuje uživateli provádět ve studijní evidenci i takové změny, které jsou jinak blokovány z důvodu odeslání matriky;

 • menzy-a – správa menz – osoby s tímto právem smí editovat databázi menz;

 • mistnost-e – editace místností – osoba s tímto právem smí editovat databázi místností;

 • mistnost-p – prohlížení místností – osoby s tímto právem smí prohlížet databázi místností;

 • mistnost-r – rozdělení místností mezi pracoviště – právo umožňuje přístup k aplikaci pro rozdělení místností mezi pracoviště pro potřeby rozvrhů;

 • mlist-a – evidence mailing listů (úplná) – osoby s tímto oprávněním mají úplná oprávnění nad evidencí mailing listů;

 • mlist-b – evidence mailing listů (prohlížení) – osoby s tímto oprávněním mají oprávnění prohlížet údaje z evidence mailing listů;

 • nast-pref-e – editace preferencí v nástěnkách – uživatel s tímto právem smí měnit preference v nástěnkách;

 • navratky-fotky-s – návratky – schvalování fotografií – právo umožňuje schvalovat fotografie vložené uchazeči do systému elektronických návratek;

 • obor-e – editace studijních zaměření – osoba může editovat studijní zaměření;

 • obor-p – prohlížení studijních oborů/zaměření – osoba může prohlížet studijní zaměření, používá se ve spojení s právem obor-e;

 • oou-a - souhlasy se zpracováním osobních údajů - právo umožňuje editaci souhlasů;

 • organy-e – evidence orgánů univerzity – právo umožňuje přístup k aplikaci Evidence orgánů univerzity;

 • organy-ko – evidence orgánů – kvalifikační obory – právo umožňuje evidenci orgánů při kvalifikačních oborech;

 • osvt-a – prohlížení výpočetní techniky – osoba s tímto právem smí prohlížet seznam evidované výpočetní techniky na oddělení;

 • personalistika-e – nastavení ruční personalistiky – osoby s tímto právem používají k evidenci pracovních poměrů ruční personalistiku;

 • pobocky-a – definice poboček bank – osoby s tímto právem mohou evidovat pobočky bank;

 • posta-pres_kvotu – odesílání e-mailů uživatelům s překročenou kvótou – uživatel s tímto oprávněním může odeslat zprávu uživateli, který má překročenou kvótu;

 • prava-a – správa oprávnění – osoby s tímto oprávněním mohou zakládat nová oprávnění a provádět jejich správu. Právo dále umožňuje přidělovat všechna oprávnění osobám nebo skupinám. Právo je určeno výhradně členům vývojového týmu;

 • prava-ds-a – hromadné přidělování práv v DS – osoby s tímto právem mohou hromadně přidělovat práva v Dokumentovém serveru;

 • prava-ds-p – prohlížení práv v DS – osoby s tímto právem mohou prohlížet práva osob v  Dokumentovém serveru;

 • prava-prohl-a – prohlížení práv – osoby s tímto právem mohou sledovat oprávnění ostatních osob;

 • predmet-d – zrušení předmětu – osoby s tímto právem smí rušit předměty v  AIS, a to i ty, které už mají studenti zapsány nebo zaregistrovány;

 • predmet-e – editace studijních předmětů – editace studijních předmětů;

 • predmet-p – prohlížení studijních předmětů – prohlížení studijních předmětů, mimosemestrálních kurzů;

 • predmet-v – editace vyučujících u předmětů – právo umožňuje hromadný přístup k předmětům v období a editaci vyučujících;

 • prihlasky-mim-e administrace přihlášek do kurzů – právo zpřístupňuje administraci přihlášek do mimosemestrálních kurzů;

 • prijim-sprava – správa přijímacího řízení – editace předmětů přijímacích zkoušek, přijímacích zaměření, harmonogramů;

 • prijim-sprava-univ – celouniverzitní správa přijímacího řízení – právo umožňuje správu profilových předmětů přijímacího řízení;

 • program-e – editace studijních programů – osoba může editovat studijní programy, mimosemestrální kurzy;

 • program-p – prohlížení studijních programů – osoba může prohlížet studijní programy a jejich atributy, používá se ve spojení s právem program-e;

 • provoz-a – provoz systému – správa provozních aplikací informačního systému;

 • provoz-b – editace klíčových aplikací v provozu systému – právo zajišťuje přístup k vybraným aplikací v provozu systému;

 • provoz-c – spouštění dávkových úloh – osoby s tímto právem mohou spouštět dávkové úlohy;

 • provoz-z – základní provoz systému – právo zpřístupňuje základní aplikace provozu systému pro univerzitního integrátora;

 • pruzkumy-a – zakládání průzkumů – osoba může sestavovat dotazníky elektronických průzkumů, spravovat je a aktivovat;

 • pruzkumy-b – správa průzkumů – osoba může spravovat elektronické průzkumy a definovat zadavatele průzkumu, nemůže aktivovat průzkum;

 • reserse-a – správa žádanek o rešerše – osoby s tímto oprávněním mohou provádět správu žádanek o rešerše v aplikaci Žádanky o rešerše;

 • rezervace-e – rezervací místností (editace) – osoba s tímto právem smí provádět rezervace za ostatní uživatele, může mazat nebo editovat cizí rezervace, má přístup do správy rezervací místností;

 • rezervace-mimo-e – rezervace místností mimo milník – editace – osoba s tímto právem může provádět rezervace místností mimo milník;

 • rezervace-mimo-p – rezervace místností mimo milník – prohlížení – osoba s tímto právem může prohlížet obsazení (rezervace) místností mimo milník;

 • rezervace-mistn-a – rezervace místnosti – všechny místnosti – osoba s tímto právem může rezervovat i místnosti, které jsou omezené na určitou skupinu osob;

 • rozvrh-a – správa rozvrhů – osoby s tímto právem mohou vytvářet, editovat a naplňovat rozvrhy ;

 • rozvrh-b – naplňování rozvrhů – osoby s tímto právem mohou naplňovat rozvrhy, zobrazit rozvrh předmětů podle plánů;

 • rozvrh-c – překročení kapacity rozvrhové akce – osoby s tímto právem mohou nastavit kapacitu rozvrhové akce na 120 % kapacity místnosti;

 • rozvrh-d – umožňuje prohlížet požadavkové listy učitelů, a to i těm, kteří nemají přiděleno právo rozvrh-a nebo rozvrh-b;

 • rozvrh-g – generování rozvrhů – oprávnění umožňuje komunikaci s generátorem rozvrhů;

 • security-a - přístup k aplikacím bezpečnostních politik - právo umožňuje přístup do aplikací pro správu bezpečnostních politik;

 • sestavy-a – definice sestav – osoby s tímto oprávněním definují sestavy pro studijní referentky a učitele;

 • sif-a – portál SIF a OSSA – umožňuje práci v portálu SIF a OSSA a evidenci orgánů;

 • sit-a – správa sítě – úplná – osoby s tímto právem mají kompletní kontrolu nad správou sítě, mohou editovat a zakládat číselníky, provádět další nastavení sítě;

 • sit-b – správa sítě – základní – osoby s tímto právem provádějí běžnou správu sítě, definují skupiny zařízení;

 • sit-backup – správa sítě – zálohování – osoby s tímto oprávněním mohou nastavovat zálohování zařízení;

 • sit-c – správa sítě – prohlížení – osoby s tímto právem mohou prohlížet evidenci sítě;

 • specif-potr – evidence specifických potřeb uživatelů – osoby s tímto oprávněním mohou vstupovat do evidence specifických potřeb uživatelů a provádět zde změny;

 • spis-a – spisová služba – uzly přístup – osoba s tímto právem může přistupovat na všechny spisové uzly a provádět na nich operace;

 • spis-e – správa spisové služby – pro editaci spisových uzlů v aplikaci Evidence spisových uzlů a další správu spisové služby;

 • spis-davky - prohlížení dávek spisové služby - přístup do aplikace na prohlížení dávek spisové služby pro externí zpracování;

 • spis-ds-ciselniky - správa číselníků datových schránek - zpřístupňuje aplikace pro evidenci formulářů datových zpráv a typů razítek;

 • spis-prohlizeni-dok - prohlížení dokumentů odeslaných do spisové služby - právo umožňuje přístup do aplikace pro prohlížení dokumentů odeslaných do spisové služby;

 • spis-sr-e – editace spisového plánu – pro editaci spisového a skartačního plánu v aplikaci Skartační a spisový plán;

 • spis-v - vyhledávání dokumentů spisové služby - právo umožnuje vyhledávání dokumentů spisové služby plošně na všech uzlech, bez ohledu na to, zda k nim má uživatel standardní přístup;

 • spis-zakladani-ext – zakládání dokumentů do externích systémů spisové služby – právo umožňuje zakládání dokumentů do externího systému spisové služby;

 • spz-p – hledání SPZ – osoby s tímto právem mají možnost vyhledávat SPZ;

 • stip-hrom-zadavani – hromadné zadávání stipendií – právo umožňuje zadávat hromadně různé typy stipendií;

 • stip-obor-e – oborová stipendia – zadávání – právo umožňuje zadávání a kontrolu oborových stipendií;

 • stip-obor-konf – oborová stipendia – konfigurace – právo umožňuje konfiguraci globálních parametrů oborových stipendií;

 • stip-obor-prog – oborová stipendia – programy – právo umožňuje konfiguraci programů pro oborová stipendia;

 • stipendia-phd-a – editace doktorských stipendií – umožňuje evidovat výši stipendií pro doktorandy a evidenci příplatků doktorandů;

 • stipendia-phd-p – prohlížení doktorských stipendií – právo umožňuje prohlížet sestavy přiznaných a čerpaných stipendií pro doktorandy;

 • stipendia-soc-e – editace sociálních stipendií – právo umožňuje individuální a hromadnou evidenci sociálních stipendií, ovlivňuje vstup do aplikace Sociální stipendia umístěné ve Studijní evidenci a vstup do aplikace Přehled nároků na sociální stipendia;

 • stips-pracoviste – editace stipendií – pracoviště – opravňuje uživatele prohlížet a zadávat stipendia do období pracovišť pokrytých objektovou vlastností, se kterou je toto oprávnění přiděleno. Pro přístup k evidenci stipendií je nutno toto právo kombinovat s oprávněním stips-studenti;

 • stips-pracoviste-r – prohlížení stipendií – pracoviště – opravňuje uživatele prohlížet stipendia v obdobích pracovišť pokrytých objektovou vlastností, se kterou je toto oprávnění přiděleno. Pro přístup ke stipendiím je nutno toto právo kombinovat s oprávněním stips-studenti-r;

 • stips-studenti – editace stipendií – studenti – opravňuje uživatele prohlížet a zadávat stipendia studentům. Nastavení objektové vlastnosti při přidělení práva specifikuje okruh studentů (resp. studií), kterým držitel práva může zadávat stipendia. Pro přístup k evidenci stipendií je nutno toto právo kombinovat s oprávněním stips-pracoviste;

 • stips-studenti-r – prohlížení stipendií – studenti – Opravňuje uživatele prohlížet stipendia studentů. Nastavení objektové vlastnosti při přidělení práva specifikuje okruh studentů (resp. studií), u kterých držitel práva může prohlížet stipendia. Pro přístup k evidenci stipendií je nutno toto právo kombinovat s oprávněním stips-pracoviste-r;

 • stip-univ-p – stipendia BEST – osoby s tímto oprávněním mohou provádět výplatu stipendií do banky. Určeno pro zaměstnance Ekonomického oddělení, kteří mají za úkol zpracovávat stipendia;

 • stravnici-e – editace strávníků – umožňuje editaci strávníků;

 • stud-e – studijní práva (editace) – umožňuje editaci v aplikacích studijního oddělení a studijní evidence;

 • stud-f – studijní práva (financování) – osoby s tímto právem mohou pracovat s aplikacemi souvisejícími s financováním studií;

 • stud-hab-e – zadavatel habilitačních prací – osoby s tímto oprávněním mohou osobám přidělovat roli habilitanta a následně spravovat jejich habilitační práci;

 • stud-kontrola-a – studijní práva (kontrola) – právo zpřístupňuje aplikaci Zobrazení chyb v zápise;

 • stud-nestand_oper – nestandardní operace se studiem – právo pro provádění nestandardních operací se studiem (např. rušení studia);

 • stud-p – studijní práva (prohlížení) – poskytuje možnost prohlížet na daném subjektu aplikace studijního oddělení, jako jsou studijní evidence, seznamy a statistiky studentů, seznam vypsaných termínů zkoušek, souhrnné údaje o předmětech;

 • stud-predm-log-a – prohlížení logu studovaných předmětů – umožňuje prohlížet logy zaregistrovaných a zapsaných předmětů, včetně jejich výsledků;

 • stud-seznam-terminu – seznam vypsaných termínu zkoušek – právo v aplikaci Seznam vypsaných termínů zkoušek zpřístupňuje export seznamu do MS Excel;

 • stud-stat-fix - fixace statistik - osoba s tímto právem může zafixovat statistiky v aplikaci Statistiky počtu studentů dle různých kritérií;

 • stud-tisk-potvrzeni – tisk potvrzení o studiu – právo umožňuje přístup do speciální aplikace pro tisk potvrzení o studiu. Používá se pro osoby, které nemají přístup do studijní evidence, ale přesto vydávají potvrzení;

 • stud-tisk-zadani – tisk zadání závěrečných prací – právo umožňuje tisknout individuálně i hromadně zadání závěrečných prací z příslušného pracoviště;

 • stud-univ-e – studijní práva pro celý systém (editace) – kompletní studijní práva pro celou Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě (editace);

 • stud-univ-p – studijní práva pro celý systém (prohlížení) – kompletní studijní práva pro celou univerzitu (prohlížení);

 • stud-univ-reg – řízení startu zápisových akcí – právo umožňuje přístup do aplikace rozkládání startů zápisových akcí;

 • stud-x – pozastavení změn kmene studijních dat – osoby s tímto právem mohou zanášet do AIS informace o tom, kdy nebude možné měnit kmen studentských dat;

 • study-edit-hist-zp – osoby s tímto právem mohou editovat doplňující informace i u historických závěrečných prací;

 • study-sestavy-a – prohlížení sestav – osoby s tímto právem mohou sledovat mezifakultní propojení výuky v aplikaci Sestavy studentohodin a učitelohodin;

 • study-sestavy-def – definice rozdělení výuky – právo umožňuje v aplikaci Evidence rozdělené výuky definovat rozdělení výuky mezi dvě katedry;

 • study-vystup-dok – tisk výstupních dokumentů – právo umožňuje tisk výstupních dokumentů studenta;

 • study-vystup-dok-hrom – hromadný tisk výstupních dokumentů – právo zpřístupňuje aplikaci pro hromadný tisk výstupních dokumentů studentů;

 • study-zapis-hrom – hromadný zápis studentů – osoba s tímto právem má přístup do aplikace na hromadný zápis studentů do dalšího období;

 • stud-zadosti – vyřizování žádostí na studijním – osoby s tímto právem mohou vyřizovat elektronické žádosti studentů;

 • stupen-e – editace studijních stupňů – osoba může editovat studijní stupně;

 • stupen-p – prohlížení studijních stupňů – osoba může prohlížet studijní stupně;

 • superpravo-a – superprávo (správa) – poskytuje možnost udělování (a odebírání) superpráv uživatelům;

 • superpravo-x – omezení superpráva – na uživatele s tímto oprávněním není možné uplatnit superprávo;

 • syllaby-e – editace sylabů – osoba s tímto oprávněním může editovat sylaby, sylaby může editovat garant a administrativa předmětu, mají-li tuto činnost povolenu v katalogu předmětů;

 • syllaby-p – prohlížení sylabů – osoby s tímto právem můžou prohlížet sylaby;

 • sz-e – státní zkoušky (správa) – osoba s tímto právem může sestavovat komise státních zkoušek, aniž by měla právo stud-e;

 • terminy-e – uživatel s tímto právem vypisuje termíny zkoušek, používá se v případě direktivního řízení zkoušek;

 • tisk-sprava-a – tiskárny – správa tiskáren;

 • todo-e – umožňuje zápis v aplikaci Správa úkolů (TODO);

 • todo-p – umožňuje prohlížení v aplikaci Správa úkolů (TODO);

 • totp-a - správa jednorázových hesel - osoby s tímto právem smí uživatelům měnit nastavení přihlašování pomocí jednorázových hesel (OTP);

 • totp-b - správa jednorázových hesel pro vyšší úroveň autentizace - právo pro správu a nastavení OTP pověření uživatele pro použití v režimu zvýšené úrovně autentizace uživatelů;

 • uchazec-a – správa výkazů z přijímacího řízení – právo zajišťuje přístup k aplikacím pro komunikaci s celostátním systémem pro evidenci uchazečů;

 • veda-a – vědecko-výzkumná evidence – oprávnění pro studijní referentky k evidenci údajů ve Vědecko-výzkumném informačním systému (VVIS);

 • veda-b – správa VVIS – právo ke správě vědeckovýzkumného systému, mimo jiné umožňuje schvalování návrhů nových;

 • veda-c – právo na záznamník výzkumníka – osobě, která není učitelem ani studentem doktorského studia, umožňuje vstoupit do záznamníku výzkumníka a zakládat nové projekty. Právo dále umožňuje podávat návrhy na nové druhy projektů při zakládání nového projektu;

 • veda-k – výstupy pro knihovnu – právo umožňuje generování výstupů ze sylabů pro knihovnu, uživatelům se v Osobní administrativě zobrazí odkaz na aplikaci Výstupy ze sylabu pro knihovnu;

 • veda-konf – správa konferencí – právo umožňuje evidenci a prohlížení pořádaných konferencí;

 • veda-periodika – evidence a správa periodik – právo umožňuje správu periodik, přiřazování impact faktorů a mediánů impact faktorů;

 • veda-pub – správa publikací – právo umožňuje správu publikací (sjednocování, úprava atd.);

 • veda-ziv-s – definice struktury životopisu – umožňuje přístup do aplikace pro definici struktur životopisů;

 • vv-eval-a – Prohlížení bodových evaluací – právo umožňuje prohlížení bodových evaluací osob;

 • vv-instclenstvi – evidence institucionálního členství – právo umožňuje přístup do aplikace pro evidenci institucionálního členství;

 • vypisy-e – výpisy – vkládání – umožňuje vkládat do AIS výpisy z banky;

 • vypisy-s – výpisy – skrývání plateb – osoba s tímto právem může označit nespárované platby za financování jako skryté. Tyto platby pak nebudou zobrazeny v nespárovaných platbách a nebudou brány v úvahu při automatickém párování;

 • vyr-cis-dipl-a – správa výrobních čísel diplomů – právo umožňuje editovat výrobní čísla a tisknout duplikáty diplomů;

 • vyveska-crit – zveřejňování zásadních informací v aplikaci Vývěska – právo umožňuje zveřejňovat zásadní informace (kritické) v rámci aplikace Vývěska, tyto informace se zobrazují v záhlaví základní stránky Osobní administrativy;

 • vyveska-s – správa vývěsky – uživatel s tímto právem definuje správce složek ve vývěsce;

 • zadosti-e – správa elektronických žádostí studentů – osoby s tímto oprávněním mohou vyřizovat žádosti, které si studenti podávají prostřednictvím AIS;

 • zadosti-p – prohlížení elektronických žádostí studentů Osoby s tímto oprávněním mohou prohlížet žádosti, které si studenti podávají prostřednictvím AIS;

 • zahranicni-a – zahraniční záležitosti – osoby s tímto oprávněním spravují evidenci zahraničních dohod o studentských pobytech;

 • zahranicni-ac – zahraniční – akceptace nominací – právo pro akceptaci nominovaných studentů (založení uživatelského účtu a převedení nominace do stavu nominace akceptována na libovolné aktivní dohodě se zahraniční institucí;

 • zahranicni-b – zahraniční – zakládání výjezdů – právo umožňuje zakládání studijních výjezdů studentům;

 • zahranicni-c – kompletní akceptace nominací – Právo pro kompletní akceptaci nominovaných studentů (založení uživatelského účtu, založení studia a převedení nominace do stavu ”akceptován” na libovolné aktivní dohodě se zahraniční institucí);

 • zahranicni-dd – zahraniční – evidence druhů dohod – oprávnění umožňuje spravovat číselník druhů zahraničních dohod;

 • zahranicni-h – správa zahraničních hostů – osoby s tímto oprávněním mohou vkládat zahraniční hosty a zobrazovat jejich přehled;

 • zahranicni-n – zahraniční nominace – osoby s tímto oprávněním mohou provádět nominace studentů na aktivních dohodách;

 • zahranicni-sc – zahraniční – akceptace nominací pro vznik studia – právo pro akceptaci nominovaných studentů pro vznik studia (převedení nominace do stavu akceptován ke vzniku studia na libovolné aktivní dohodě se zahraniční institucí;

 • zahranicni-r – zahraniční výběrová řízení – správa výběrových řízení pro vyjíždějící studenty;

 • zahranicni-s – zahraniční – statistiky – právo umožňuje prohlížet statistiky výběrových řízení;

 • ziv-a – správa životopisů – osoby s tímto oprávněním mohou generovat hromadné životopisy a zveřejňovat je;

 • zp-soubory-ver-p – prohlížení souborů ZP – osobám s tímto oprávněním se ve Veřejném portále v aplikaci Závěrečné práce nabízejí ikony pro stažení souborů s prací, přílohami, případně dalšími dokumenty a to bez ohledu na utajení. Právo se hlídá vůči oprávněnému pracovišti podle garantujícího pracoviště ZP (a to i pro pracoviště podřízená);

 • zp-spec-posudky-e - editace speciálních posudků zp - osoba s tímto právem může editovat speciální posudky závěrečných prací;