Oct 22, 2020   11:58 p.m. Sergej
Academic information system

Brožura Studijní programy


brožura!Studijní programy

Aplikace Brožura Studijní programy slouží k tisku brožur studijních programů a dalších informací cenných zejména pro nové studenty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Přístupná je všem uživatelům.

Brožura se tiskne pro danou fakultu a období. Zejména při výběru počátečního období akademického roku je třeba dát pozor – protože se týká počátečního období studia studijních programů. Tiskne-li se brožura pro studenty nastupující do studia v akademickém roce 2016/2017, je nutné vybrat období tisku brožury 2016/2017. Nabídku období lze rozšířit o historická období kliknutím na .

V dalším kroku se lze rozhodnout, zda bude brožura obsahovat informace o všech studijních programech, nebo jen o jednom konkrétním. Před vytištěním je ještě možné ovlivnit výsledný tvar brožury výběrem položek, které mají, nebo nemají být součástí brožury. Kliknutím na se vygeneruje brožura ve formátu v PDF. Tisk brožury pro všechny studijní programy s plným obsahem může kvůli velkému rozsahu trvat déle.

Brožuru Studijní programy je možné vytisknout také v aplikaci Studijní plány.

Nastavení pro tisk brožury

Pro úspěšný tisk brožury se všemi náležitostmi je nutné naplnit některé aplikace potřebnými daty. Naplněny by měly být:

  • Založená a zveřejněná období i následujícího akademického roku a pro tato období naplněny veškeré následující údaje.

  • Studijní plány v aplikaci Studijní plány – studijní plány je nutné mít naplněné nejen pro aktuální období, ale pro všechna následující období studia. Například bude-li se tisknout brožura pro studenty, jejichž studium začalo v akademickém roce 2016/2017, je třeba mít aktivované oba semestry a naplněné studijní plány a vložené závěrečné zkoušky a tematické okruhy (pro bakalářský stupeň v období LS 2018/19 – studenti nastoupili do studia v ZS 2016/17 a ZS 2019/20 – studenti nastoupili do studia v LS 2016/17).

  • Předměty státních zkoušek a tematické celky předmětů státní zkoušky v aplikaci Správa předmětů a šablon SZ.

  • Počet týdnů výuky v aplikaci Evidence období.

  • Charakteristika studijních programů a zaměření v aplikaci Evidence studijních programůEvidence studijních zaměření.

  • Harmonogram fakultních období v aplikaci Harmonogram.

  • Osoby s členstvím v akademickém senátu a vědecké radě v aplikaci Evidence orgánů univerzity.

  • Programové komise studijních programů v aplikaci Evidence orgánů univerzity.

  • Informace o studijních referentkách v aplikaci Informace o studijním oddělení.

  • Základní informace o ústavech (adresa, kontaktní údaje) v Evidenci pracovišť.