Oct 31, 2020   8:56 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Hromadná správa rolí vyučujících u předmětu


katalog předmětů!správa rolí

Aplikace Hromadná správa rolí vyučujících u předmětu slouží pro hromadné nastavování rolí vyučujících v jednotlivých předmětech. Do aplikace je možné vstupit z přehledu období v aplikaci Editace katalogu předmětů po kliknutí na ikonu ve sloupci Role vyučujících. Aplikace je přístupná uživatelům s opřávněním predmet-e nebo predmet-p.

Přidání role

Záložk Přidání role umožňuje hromadně přidávat role vyučujícího k předmětům. Nejprve je nutné pomocí vyhledávacího pole vybrat uživatele, pro kterého chcete role nastavit. Do vyhledávacího pole se zadá jméno osoby nebo jeho část, či ID a stiskne se tlačítko . Je-li podle zadaného vzorku nalezeno více osob, označte v zobrazeném seznamu požadovanou osobu a stiskněte tlačítko .

Jakmile je vybrána osoba, zobrazí se výpis všech předmětů zvoleného období. Výpis je možné omezit podle garantujícího pracoviště. Má-li vybraný uživatel u některého z předmětů již přiděleny nějaké role, jsou tyto uvedeny ve sloupci Role.

Pro přidělení nové role zvolenému uživateli označte předměty, ke kterým chcete roli přidělit. Následně z nabídky rolí pod seznamem předmětů zvolte požadovanou roli a případně místo výuky, na které má být role omezena (roli administrativa na místo výuky omezit nelze) a potvrďte tlačítkem .

Odebrání role

Záložka Odebrání role umožňuje hromadně odebírat uživatelovi role k předmětům. Nejprve je nutné, stejně jako v případě přidělování rolí, vybrat uživatele, se kterým se má pracovat. Jakmile je uživatel vybrán, zobrazí se výpis všech předmětů daného období, ke kterým má uživatel přidělenu alespoň jednu roli. Výpis předmětů je možné omezit podle garantujícího pracoviště. Přidělené role jsou uvedeny ve sloupci Role.

Pro odebrání role nejprve označte předměty, ze kterých chcete roli danému uživateli odebrat. Následně z nabídky rolí pod seznamem předmětů zvolte odebíranou roli a potvrďte stisknutím tlačítka .

Roli Garant není možné přidat ani odebrat. Změnu garanta je nutné provést v editaci atributů předmětu.
Učitele u speciálních předmětů typu závěrečná práce nebo seminář závěrečné práce nastavuje AIS automaticky na základě založeného zadání závěrečné práce. U těchto předmětů tak není možné provádět nastavení vyučujících manuálně.