Oct 23, 2020   11:34 a.m. Alojza
Academic information system

Prohlídka studijních programů


Aplikace Studijní plány umožňuje přehledné zobrazení akreditovaných studijních programů, zaměření fakult Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Současně dovoluje nahlédnout na studijní plány zvoleného studijního programu, zaměření a formy studia a vytisknout brožury Studijní programy. Pro zvolený typ studia lze zobrazit i seznam povinných a volitelných předmětů závěrečné zkoušky (bakalářské, státní atd.) a tematické celky pro otázky jednotlivých předmětů.

Aplikace nabízí také přehled habilitačních oborů. Příslušný odkaz je umístěn v dolní části obrazovky pro výběr pracoviště.

Jak dohledat doporučený studijní plán: Nejprve se kliknutím na logo vybere fakulta, která zajišťuje výuku studijního programu. Z nabídky studijních období se kliknutím na ikonu zvolí jedno, které vyjadřuje počáteční období studijního plánu. V dalším kroku se zvolí typ studia. Následně se zobrazí seznam studijních programů odpovídajících vybranému stupni. Zvolí se studijní program. V této části lze zobrazit studijní plány bezoborových programů, nebo pokračovat volbou studijního zaměření.

Pokud studium začalo v zimním semestru 2015/16, pak se vybere období označené ZS 2015/16. Zájemci o studium volí nejnovější období nabídky.

Volbou zaměření lze zobrazit studijní plány dané formy studia nebo seznam předmětů závěrečné zkoušky (pro každý předmět pak tematické okruhy s otázkami). V plánech jsou rozlišeny povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a skupiny povinných a povinně volitelných předmětů pro celý studijní plán. Kliknutím na název aktuálního nebo historického předmětu se otevře sylabus, ve kterém lze získat informace o skladbě předmětu, doporučenou literaturu apod.

Při vyhledávání předmětů státních zkoušek je nutné dát si pozor na výběr studijního období. Musí se vybrat období, ve kterém studium začalo!

Význam ikon v jednotlivých částech aplikace:

  • – základní informace a charakteristika studijního programu a zaměření.

  • – postup k dalším informacím o programu a kvalifikačních oborech programu nebo zaměření.

  • – umožňuje zobrazit seznam orgánů přidružených ke zvolenému programu/zaměření v aplikaci Orgány, kde lze zobrazit další podrobnosti. Ikona je zobrazována u programů/zaměření, pro které je orgán v AIS evidován.

  • – umožňuje tisk brožury Studijní programybrožura!Studijní programy s přehledem základních informací o fakultě, přehledem pedagogických pracovišť, časovým harmonogramem platným pro zvolené počáteční období, charakteristikou studijního programu a zaměření, studijním plánem doporučeným pro jednotlivé semestry studia, se seznamem předmětů závěrečné zkoušky včetně tematických okruhů, se seznamem volitelných předmětů.

Nezobrazuje-li aplikace některé studijní programy i přesto, že jsou evidovány a jsou v nich zapsaní studenti, může to být způsobeno chybějícími studijními plány pro příslušné studijní období.