Oct 21, 2020   11:03 a.m. Uršuľa
Academic information system

Brožura Katalog předmětů


katalog předmětů!tisk brožurybrožura!Katalog předmětůBrožura Katalog předmětů!pracoviště

Aplikace Brožura Katalog předmětů umožňuje tisk brožury Katalogu předmětů i s aktuálními sylaby a informačními listy. Ikona pro tisk brožury je umístěna u jednotlivých pracovišť v aplikaci Pracoviště.

Tisk se provádí podle zvoleného pracoviště (fakulty) a univerzitního období. Pro tisk brožur z minulých období se musí nejprve tlačítkem zobrazit a následně zvolit požadované období.

Při vstupu z přehledu pracovišť je automaticky předvoleno aktuální univerzitní období. Pro jiné období je zapotřebí se přes odkaz Zpět na výběr období vrátit na rozcestník období.

V portálovém menu se vybere pracoviště, studijní programy nebo tematická skupina předmětů, pro kterou se tisk provede a nastaví se filtry na požadované hodnoty a potvrdí se kliknutí na tlačítko . Následně se vyberou parametry tištěné brožury, jako jsou období (semestru), tisk speciálních předmětů, tisk rejstříku pracovišť, rejstříku kódů předmětů, seznamu doporučené literatury, seznamu studijních plánů v sylabu, rozepsaných kódů prerekvizit a tisk vyučujících předmětu. Upřesní se, zda má brožura obsahovat informační listy nebo sylaby. Některé parametry jsou vybrány předem. Tisk se provede kliknutím na .

Brožuru se sylaby předmětů aktuálního období vybrané fakulty lze vytisknout v aplikaci Garantované předměty, která je nabízena u jednotlivých pracovišť v aplikaci Pracoviště.