Oct 31, 2020   8:08 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Založení evidence přihlášek


Aplikace Založení evidence přihlášek postupně provede uchazeče jednotlivými kroky založení jeho první elektronické přihlášky ke studiu na STU.

Po vstupu do aplikace se zobrazí loga jednotlivých fakult, na které lze e-přihlášky podávat. Po výběru fakulty se zobrazí nabídka s výběrem typu studia (bakalářský, Inženýrský, případně doktorský). Uvedeny jsou typy studia, pro které fakulta vypsala přijímací řízení. Zvolený typ se potvrdí tlačítkem .

Následně je pro zvolený typ studia zobrazen seznam vypsaných typů přijímacího řízení, do kterých lze e-přihlášku podat. Výpis je možné omezit pomocí filtru nad seznamem. Příslušný typ přijímacího řízení lze zvolit kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat.

Jazyk rozhraní e-přihlášek je přepínán automaticky podle jazyka zvolené e-přihlášky. Změnu jazyka je možná pomocí odkazů v záhlaví stránky.
V dolní části aplikace je zobrazen odkaz na kontaktní formulář, prostřednictvím kterého je možné kontaktovat pracovníky fakulty s žádostí o pomoc s podáním a vyplněním e-přihlášky.

V poslední obrazovce se vyplní jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, pohlaví, státní příslušnost a podle ní rodné číslo nebo datum narození. Rodné číslo vyplňují občané České a Slovenské republiky. Cizím státním příslušníkům je rodné číslo automaticky dopočítáno podle data narození. Pokud bylo studentovi cizí státní příslušnosti přiděleno rodné číslo, označí pole Jsem cizinec a mám rodné číslo a místo data narození vyplní toto přidělené rodné číslo.

Po stisknutí tlačítka se uchazeči založí účet v systému e-přihlášek a zobrazí se přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje jsou uchazeči rovněž zaslány na zadanou e-mailovou adresu.

Nyní je možné se tlačítkem přihlásit do evidence e-přihlášek uchazeče a zde pokračovat ve vyplňování údajů e-přihlášky. Vyplňování údajů se lze opakovaně vracet, ale už přes odkaz Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek.

Přidělené heslo je možné změnit po přihlášení do systému e-přihlášek.