Oct 25, 2020   12:48 p.m. Aurel
Academic information system

Evidence místností


Aplikace Evidence místností eviduje místnosti jednotlivých budov. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním mistnost-p nebo mistnost-e.

Novou místnost lze přidat pomocí formuláře v úvodu stránky. Význam jednotlivých položek následuje.

  • Označení - pojmenování místnosti, zejména přednáškových místností nebo učeben, může se lišit od skutečného čísla místnosti.

  • Číslo místnosti - evidenční číslo, pod kterým je místnost evidována na Stavebním oddělení a které je připevněno na dveřích každé místnosti. Číslo místnosti by mělo v sobě zahrnovat i označení budovy. U místností, které nejsou učebnami, je označení a číslo téměř vždy shodné. V případě učebny nebo přednáškové místnosti je označením místnosti snadněji zapamatovatelné číslo. Toto označení se využívá například při tvorbě a tisku rozvrhů.

  • Druh a účel místnosti - vyjadřují, o jakou místnost se jedná (atelier, pokoj, hala, garáž atd.) a k čemu se využívá (výuka, tělovýchova, stravování, ubytování apod.).

  • Budova - slouží k výběru budovy, ve které se místnost nachází – v nabídce je obsažen seznam budov všech evidovaných areálů univerzity.

  • Pracoviště - určuje pracoviště, které místnost spravuje.

  • Kapacita místnosti - vkládá se pouze u místností určených k výuce (přednáškové místnosti, cvičebny, ateliéry apod.). Zadá-li se kapacita místnosti, je místnost automaticky nabízena k tvorbě rozvrhů a vypisování termínů zkoušek.

  • Kapacita pro ubytování - vkládá se pouze u místností určených pro ubytování studentů. Jsou to místnosti internátů.

  • Místnost může být rezervována pomocí AIS - určuje, zda je možné provádět rezervace místnosti v aplikaci Rezervace místností.

  • Fotografie pohledu a schématu - fotografie je možné vložit v podobě souboru JPG.

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Evidované místnosti je možné omezit výběrem požadovaných atributů ve filtru a stisknutím tlačítka . Pro každou místnost jsou vypsány základní údaje, které je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Přes ikonu ve sloupci Místnosti lze editovat doplňující údaje příslušné místnosti.

Neplatné záznamy je možné zrušit jejich označením a stisknutím tlačítka . Při rušení místností nedochází k vymazání záznamů z databáze. Záznamy jsou pouze označeny jako neplatné a nejsou dále nabízeny v aplikacích AIS.

Atributy místnosti

Místnost určená pro státní zkoušku

Pokud je atribut nastaven na ano, pak se místnost nabízí v aplikaci Státní zkoušky pro založení komise státní zkoušky.

Plocha místnosti

Podlahová plocha místnosti v metrech čtverečních. Desetinné číslo. Jedná se pouze o evidenční údaj.

Poschodí

Poschodí, ve kterém se místnost nachází. Zadává se jako celé číslo. Jedná se pouze o evidenční údaj.

Potvrzovat rezervaci místnosti

Atribut určuje, zda musí být žádosti o rezervaci místnosti schvalovány správcem místnosti (hodnota ano), nebo zda mohou být rezervace prováděny bez účasti správce (hodnota ne).

Rezervace mimo milník

Hodnota ano umožňuje provádět rezervaci místnosti i mimo milník rezervací. Použití tohoto atributu by se mělo týkat výhradně místností, do nichž není umisťována výuka a tedy tvořen rozvrh.

Správce místnosti

Osoba, která místnost spravuje. Této osobě jsou zasílány žádosti o rezervaci místnosti v případě, že je nutné rezervace schvalovat (viz atribut Potvrzovat rezervaci místnosti). Je-li místnost zahrnuta do rezervačního systému, je nutné vždy uvádět jméno správce. Správce se dohledá a jeho přidání se musí potvrdit tlačítkem .

Vybavení místnosti

Jednotlivé položky umožňují evidovat dostupné vybavení v místnosti (např. počet tabulí, projektorů, dataprojektorů, katedrových a studentských počítačů, zavedení internetu atd.). Vybavení místnosti je součástí formuláře pro vyhledání místností pro rezervace v aplikaci Rezervace místností. Uživatelé podle něj mohou provádět výběr místnosti optimální pro výuku, prezentaci apod. Dále jsou tyto údaje zobrazovány v aplikaci Učebny.