Oct 16, 2019   3:10 p.m. Vladimíra
Academic information system

Kolejní evidence


Aplikace Kolejní evidence slouží k provádění operací souvisejících s údržbou kartotéky studentů ve vztahu ke kolejím. Obsahuje žádost o ubytování, historii ubytování, kontaktní údaje studenta, jeho rozvrh a možnost evidovat o studentovi nějakou poznámku.

Po vstupu do Kolejní evidence se nejprve vyhledá student podle jeho jména nebo ID. Následně se otevře stránka s evidencí dohledaného studenta. Vyhledávání je možné omezit i podle fakulty a stavu studia studentů (aktivní, přerušení, ukončení).

Kromě kontaktních údajů jsou v evidenci uvedeny i informace jako je adresa trvalého bydliště studenta, přidělené koleje, odkdy je na kolejích ubytován, fotografie, ID s odkazem do aplikace Lidé na STU, číslo karty a sada ikon, jejichž význam je následující:

  • Žádost o koleje  - umožňuje individuální podání žádosti o koleje, její opravu, zamítnutí nebo stornování, dále individuální uložení bodů za zvláštní důvody stanovené kritérii a generování vstupních proměnných kritérií. Implicitně by si žádosti měli podávat studenti. Žádosti podávají na každý akademický rok.

  • Historie ubytování  - aplikace zobrazuje historii ubytování uživatele.

  • Poslat e-mail  – umožňuje sestavit a odeslat studentovi e-mailovou zprávu prostřednictvím e-mailové schránky AIS.

  • Rozvrh studenta  – v průběhu výukové části studijního období zobrazuje osobní rozvrh studenta.

  • Poznámka  - umožňuje evidovat poznámku k osobě studenta, která se pak zobrazuje v části osobních údajů studenta.