20. 10. 2020  13:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Evidence zvláštních důvodů


Aplikace Evidence zvláštních důvodů slouží k evidenci důvodů, jež mohou ovlivnit pořadí studentů při vyhodnocování kritérií pro udělení kolejí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-vkuk.

V úvodu aplikace je zobrazen formulář pro vložení nového důvodu. Pole Název slouží pro zadání krátkého označení důvodu. Vysvětlující text se vkládá do pole Popis. Tlačítkem se potvrdí vložení zadaných hodnot.

Seznam evidovaných zvláštních důvodů je zobrazen v přehledové tabulce. Důvody platné pro daný akademický rok jsou označeny jako aktivní. Důvody, které v daném roce platné nejsou, se musí deaktivovat. Deaktivace se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Aktivní. V následujícím akademickém roce je možné je opětovně aktivovat a použít. Přes ikonu ve sloupci Upravit lze údaj editovat.