Oct 17, 2019   2:34 p.m. Hedviga
Academic information system

Seznam projektů


Projekty!na pracovištiprojekty!garantované pracovištěm

Aplikace Seznam projektů zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Projekty i s jejich podprojekty jsou uvedeny v tabulce s jejich plným názvem, identifikací projektu, jménem garanta projektu a dalšími informacemi. Do některých projektů lze kliknutím na jejich název vstoupit a získat o nich další informace. To však záleží na stupni zveřejnění projektu, který ovlivňuje garant projektu. Tlačítkem je možné zobrazený seznam projektů exportovat do formátu MS Excel pro další zpracování.