Oct 26, 2020   5:32 p.m. Demeter
Academic information system

Seznam publikací


publikace!pracoviště

Aplikace Seznam publikací zobrazuje seznam publikací zvoleného pracoviště.

Abecední seznam všech publikací, které vyprodukovali zaměstnanci pracoviště, je uveden v tabulce s dalšími údaji. Přes ikonu  ve sloupci Podrobnosti lze zobrazit podrobnosti o publikaci, mimo jiné anotaci publikace, klíčová slova, navazující záznamy (např. sborník, odborné periodikum), rok vydání. Zobrazený seznam je možné omezit pomocí filtru nad seznamem nebo tlačítkem exportovat do formátu MS Excel pro další zpracování.