Oct 20, 2020   11:45 a.m. Vendelín
Academic information system

Telefonní seznam


telefonní seznampracoviště!telefonní seznamTelefonní seznam!pracoviště

Aplikace Telefonní seznam umožňuje zobrazení a tisk telefonního seznamu pro zvolené pracoviště univerzity.

Roletková menu umístěná nad seznamem slouží k vytvoření různých variant telefonního seznamu. Volby zobrazení telefonního seznamu jsou:

  • Jen primární údaje – někteří zaměstnanci disponují několika telefonními čísly, čísly kanceláří a e-mailovými adresami, proto se již při vkládání telefonních čísel vždy jedno z nich označuje jako primární. Pak po výběru jen primární údaje bude v seznamu uveden jen jeden – primární – údaj v každém sloupci tabulky.

  • Všechny údaje – po této volbě bude každý sloupec obsahovat všechny údaje, které byly pod tuto položku vloženy, tedy i několikanásobná telefonní čísla, e-maily i označení kanceláří.

  • Klapky – všechna telefonní čísla budou zobrazena ve tvaru klapek.

  • Celá čísla – telefonní čísla budou vypsána v plném tvaru.

  • Jmenný seznam - jednotliví pracovníci jsou řazeni abecedně bez ohledu na jejich pracoviště

    Pracoviště lze vypisovat ve formě zkratek nebo čísel (používá se u telefonního seznamu univerzity nebo fakulty). telefonní seznam!dle čísel pracovišť

Výběr z nabídnutých menu se musí vždy potvrdit tlačítkem . V zobrazeném seznamu se pro zaměstnance zobrazuje pracovní zařazení, telefon, číslo kanceláře a e-mail. Tlačítkem , které je umístěno na konci stránky, je zvolený telefonní seznam vytištěn.

Údaje, jako jsou číslo telefonu, číslo kanceláře a e-mailová adresa, může změnit a aktualizovat OSSA ústavu a aplikaci Portál SIF/OSSA.