Oct 29, 2020   9:56 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Portál studenta


Portál studenta zahrnuje studentské aplikace k administraci aktuálních a ukončených studií na STU. Aplikace jsou rozmístěny podle účelu, použití a možnosti zvolení studia a jeho období. Studenti s aktivním studiem je mohou plně využívat, studentům s přerušeným studiem je poskytnuta jen jejich část stejně jako absolventům STU.

V Portálu studenta jsou zobrazena všechna studia, která student má nebo měl zapsané na STU. Studium a studijní období, se kterým se pracuje, je uvedeno nad portálovým menu, zde je lze měnit. Některé aplikace zasílají informace o provedených změnách prostřednictvím e-mailu, proto doporučujeme sledovat doručenou poštu v aplikaci Poštovní schránka. Pro úspěšný tisk dokumentů z aplikací AIS je nutné mít nainstalován vhodný software nebo tiskárnu.

Portálové menu sdružuje odkazy na aplikace a umožňuje jejich rychlé použití.

Základem Portálu studenta je portálové menuportálové menu, které zahrnuje aplikace vztahující se ke zvolenému studiu. Studium a studijní období lze během práce měnit přes nabídku nad portálovým menu. Úvodní aplikací Portálu studenta je Moje studium.

Další aplikace v portálovém menu jsou:

  • E-index – různé varianty zobrazení zapsaných předmětů s vloženými ukončeními předmětů i s potřebnými statistikami pro všechna odstudovaná období.

  • E-osnovy předmětů – aplikace nabízí osnovy předmětů a souhrn jejich aktivit, které by měli studenti během studia předmětu absolvovat.

  • Informace o mém studiu – aplikace poskytuje základní přehled o studiu, mimo jiné je zde uvedena standardní délka studia, číslo studijní skupiny, počet kreditů (nutných k ukončení studia, doposud získaných, zapsaných), aktuální stav studia a financování, přehled přerušení studia, přehled studijních výjezdů, aktuální stav registračních poukázek.

  • Kontrola plánu – plán studia s indikací jeho plnění.

  • List záznamníku učitele – přehledně studentům zobrazuje informace o průběhu studia zapsaných předmětů, které vložili a zveřejnili vyučující předmětů.

  • Mapa mých studií – aplikace zobrazuje grafický přehled všech studií studenta.

  • Moji spolužáci – aplikace poskytuje seznam spolužáků studovaných nebo ukončených předmětů.

  • Odevzdávárny – aplikace, která umožňuje odevzdávání domácích úkolů, případových studií, projektů nebo jiných samostatných prací.

  • Rozpisy témat – aplikace poskytuje možnost vybrat si témata seminárních a jiných prací v předmětech nebo si zvolit nabízené téma závěrečné práce či navrhnout vlastní téma závěrečné práce.