Oct 22, 2020   2:23 p.m. Sergej
Academic information system

Harmonogram akademického roku


Harmonogram akademického roku eviduje termíny akcí na univerzitě a řídí jejich spouštění na celé univerzitě nebo individuálně po fakultách, celoškolských pracovištích a rektorátě během jednoho studijního období. Termíny univerzitního harmonogramu jsou zahrnuty do časové osy harmonogramu pracovišť a jsou společné pro všechny fakulty. Fakultní harmonogramy se sestavují pro každé studijní období zvlášť (LS, ZS, doktorská studia apod.). Při zobrazení požadovaného harmonogramu je nutné kliknutím na logo zvolit fakultu a následně název období. Období vypsaná tučným písmem jsou aktuální.

Jednotlivé termíny akcí se zobrazují na časové ose aplikace Harmonogram akademického roku. Barva osy odpovídá barvě, kterou se pracoviště prezentuje. V levé části osy jsou termíny počátku a konce studijního období a aktuální datum, vpravo pak termíny všech evidovaných akcí období.

Termíny, které jsou v harmonogramu vypsány kurzívou a od ostatních odděleny čarou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Typicky jsou to termíny registrací, zápisů, podávání žádostí o koleje na toto období aj. Termíny, které jsou vypsány šedým textem, patří do tohoto období časově, ale ne logicky. Typicky jsou to termíny pro registraci předmětů, přijímací zkoušky a zápisy aj.