Aug 11, 2020   11:55 p.m. Zuzana
Academic information system

List záznamníku učitele


Aplikace List záznamníku učitele zobrazuje studentům informace evidované a zpřístupňované vyučujícími o jejich docházce, aktivitách ve výuce, vyhodnocení e-testů a o tzv. malém zápočtu (zápočet, který není ukončením předmětu, ale je udělován cvičícím jako informace zkoušejícímu). Dále mohou být zveřejněny podrobnosti automatického hodnocení cvičení a celého předmětu. Záleží jen na vyučujících, zda budou možnosti elektronické docházky a poskytnutých archů k hodnocení prací studentů a jejich aktivity na cvičeních využívat a údaje zveřejňovat. Předměty, které byly studentovi v daném období zrušeny, jsou označeny křížkem vedle jejich názvu. Ikony pro zobrazení jednotlivých informací se zobrazují v případě, že jsou tyto informace evidovány a zveřejněny.

Ve sloupci Nastavení lze kliknutím na ikonu , resp.  nastavit, resp. zrušit zasílání e-mailů s informacemi o změnách v hodnoticích arších, o udělení zápočtu nebo výsledku z e-testu.

Údaje o předmětech nabízené aplikací List záznamníku učitele:

Docházka
Evidence docházky do cvičení jednotlivých předmětů.
Další 
Kliknutím na ikonu se zobrazí další informace o aktivitách ve výuce:
  • Archy průběžného hodnocení studentů – archy slouží vyučujícímu k zadávání a zveřejňování různých forem informací týkajících se průběžného hodnocení studentů (např. zadání semestrální práce, body za aktivitu, hodnocení testu).

  • Výsledek automatického hodnocení cvičení – uveden je přehled kritérií, které cvičící použil v automatickém hodnocení studentů, zahrnuta může být například docházka, body za práce odevzdané do odevzdávárny, výsledky hodnotících archů. Na základě těchto kritérií je generováno hodnocení – započteno, nezapočteno.

Výsledek automatického hodnocení předmětu 
Uveden je průběh automatického hodnocení předmětu podle nejrůznějších kritérií, mohou jimi být například výsledky z automatického hodnocení cvičení, odevzdávárny, body z průběžného hodnocení. Kritéria stanovuje zkoušející a na jejich základě se vygeneruje výsledná známka nebo zápočet.
Hodnocení e-testů 
Uveden je seznam všech absolvovaných a odevzdaných elektronických testů, jejich bodové hodnocení a další podrobnosti testu. V podrobnostech je uveden celý test s odpověďmi, včetně správných odpovědí vložených vyučujícím, dále pak body získané za jednotlivé otázky a způsob vyhodnocení testu. Opět záleží na vyučujícím, zda tyto informace zveřejní.
Dokumenty 
Nabízena je předmětová složka Dokumentového serveru, kde lze očekávat další materiály spojené se studiem zvoleného předmětu.