Oct 17, 2019   4:38 a.m. Hedviga
Academic information system

Financování studia


Aplikace Financování studia zobrazuje studentovi poplatky za studium a jejich odůvodnění. Stanovení poplatků se řídí platnou legislativou a vnitřními předpisy univerzity.

V úvodu aplikace je zobrazen průběh historie financování celého studia a předpokládaný způsob financování do budoucnosti. Ke stanovení jednotlivých kódů a počátku jejich platnosti byla použita aktuálně dostupná data. Následuje přehled rozhodnutí o platbách za financování studia a další podrobnosti.

U rozhodnutí o platbě je uvedena jeho výše a také údaje pro odeslání platby (variabilní symbol, číslo účtu apod). Kliknutím na ikonu  ve sloupci Detail je možné zobrazit další podrobnosti.

Ve sloupci Částka je zobrazena vypočítaná částka platby. Tato mohla být ručně upravena na jinou hodnotu – částka ve sloupci Ručně. Byla-li částka prominuta, je ve sloupci Prominuto uvedeno ano.

Pokud lze daný poplatek uhradit on-line kreditní kartou, je ve sloupci Platba zobrazena ikona . Po kliknutí na ikonu dojde k přesměrování na platební bránu, kde je zapotřebí uvést údaje o platební kartě. Po úspěšném provedení transakce dojde k návratu zpět do přehledu financování.

Sloupec Stav zobrazuje stav rozhodnutí o platbě. Ikona  označuje nově vytvořené rozhodnutí, které je předepsáno studentovi k úhradě. Při následné úhradě je nutné, aby student v platebním příkazu správně vyplnil platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, případně další údaje). Při chybném nebo nedostatečném vyplnění platebního příkazu nebude možné platbu automaticky dohledat a přiřadit studentovi a rozhodnutí bude nadále považováno za neuhrazené. Jakmile je rozhodnutí řádně uhrazeno, je označeno ikonou . Ikona  označuje vytvořené rozhodnutí, které bylo později zrušeno (např. na žádost studenta).

Prostřednictvím ikony  ve sloupci Žádost je možné podat žádost o snížení, úpravu nebo prominutí požadované částky. V poli Typ žádosti se zvolí, o co student žádá, vyplní se vlastní text žádosti a stiskne se tlačítko . Jakmile je žádost uložena, je nutné ji vytisknout a doručit na studijní oddělení. V případě potřeby je možné žádost upravit a nově vytisknout. Úpravy je možné provádět do doby, než studijní oddělení provede potvrzení přijetí žádosti. Jakmile je přijetí potvrzeno, lze žádost pouze tisknout. Žádost o přezkoumání rozhodnutí je možné podat, i když už je poplatek uhrazen.