31. 10. 2020  17:00 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Forma studia


Aplikace Forma studia slouží k evidenci formy a metody zvoleného studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

V tabulce v úvodu aplikace je zachycen vývoj hodnot v průběhu celého studia. Aktuální hodnota je vždy v posledním řádku. U aktivních studií není vyplněna hodnota ve sloupci Konec. Má-li studium evidováno více záznamů, lze poslední záznam odebrat stisknutím tlačítka .

Pokud je studijní program (případně zaměření) akreditován pro více studijních forem a metod, zobrazují se pod tabulkou formuláře umožňující změnu aktuální hodnoty nebo vložení nového záznamu.

Evidence možných forem studijního programu zajišťuje aplikace Evidence studijních programů.

První formulář slouží ke změně aktuálního záznamu. Je zde možné zvolit jinou metodu v rámci stejné formy nebo upravit datum začátku. Změnu je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Změna se používá zejména v případě opravy aktuálního záznamu. Při změně formy a metody v průběhu studia se vkládá nový záznam.

V případě, kdy je nutné u studia provést změnu formy, je nutné provést přestup studia v aplikaci Přestup mezi programy.

Druhý formulář pak slouží pro vložení nového záznamu. Zde se zvolí nová metoda studia v rámci stejné formy a zadá se datum, ke kterému má být změna zaevidována. Toto datum je zároveň datum konce platnosti předchozího záznamu. Nové hodnoty je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Evidované údaje jsou odesílány do matriky studentů a proto lze změny provádět pouze k datu následujícím po posledním sběru. Pokud aktuální hodnota začala platit po posledním sběru, lze ji měnit nebo úplně odebrat. V opačném případě je možné pouze zadat novou hodnotu a datum změny musí být po posledním sběru matriky. U ukončených a přerušených studií nelze změny provádět.

Změny v datech odeslaných do matriky mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním matrika-b.