10. 8. 2020  20:58 Vavrinec
Akademický informačný systém

Přestup mezi programy


Aplikace Přestup mezi programy umožňuje provést přestup studenta mezi různými studijními programy na fakultě nebo univerzitě. Přestup pro studenta znamená ukončení jeho původního studia a začátek studia v programu, do kterého přestupuje. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e. Pro přestup mezi programy všech fakult je zapotřebí mít právo přiděleno na celou univerzitu.

Pokud má u studia dojít pouze ke změně metody výuky nebo studijního zaměření, pak se přestup neprovádí! Pro změnu metody nebo zaměření se použije odpovídající aplikace v průběhu studia.

V úvodu aplikace je zobrazeno jméno studenta a jeho aktuální studijní program a místo studia. Následuje formulář, ve kterém se zvolí studijní program, na který se má přestup provést, studijní běh, případně zaměření v rámci nového studijního programu a zadá se datum, ke kterému se má přestup provést.

Údaje se potvrdí tlačítkem , po jehož stisknutí se zobrazí další část formuláře pro definování dalších údajů studia, na které student přestupuje. Zde se zvolí forma a stav nového studia, stav ukončení původního studia a správné studijní období, ve kterém bude nové studium začínat. U studentů doktorského stupně studia je možné určit, zda se má doba předchozího studia započítávat do výpočtu doktorských stipendií. Nastavení je možné provést i dodatečně atributem studia PhD stipendia včetně předchozího studia.

Po stisknutím tlačítka je zobrazen seznam předmětů, které student na původním studiu splnil (řádně odstudoval nebo mu byly uznány) a je možné je uznat do nového studia. Předměty, které mají být do nového studia uznány se označí zatržením příslušného políčka ve sloupci Ozn.. Stisknutím tlačítka je student přestoupen na nové studium.