Oct 20, 2020   2:43 p.m. Vendelín
Academic information system

Stav závěrečné práce


V následujícím textu je uveden seznam stavů a jejich popis, v nichž se během odevzdání může závěrečná práce nacházet.

  • Práce není dosud vložena – závěrečná práce nebyla vložena do informačního systému.

  • Práce je vložena – závěrečná práce byla vložena do informačního systému, ale nebylo potvrzeno její konečné odevzdání. Práce může být autorem stále upravována.

  • Práce je odevzdána – elektronická verze závěrečné práce byla vložena a bylo potvrzeno její odevzdání. Práce již nemůže být autorem měněna.

  • Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.

  • Kontrola posouzení shodnosti prací – elektronická verze závěrečné práce čeká na kontrolu softwarem pro srovnávání prací.

  • Dokončení kontroly shodnosti prací – elektronická verze závěrečné práce byla prověřena softwarem pro srovnávání prací.

  • Kontrola shodnosti prací skončila chybou – závěrečná práce nesplňuje všechny podmínky softwaru pro srovnávání prací. Je nutné práci smazat a vložit znovu do informačního systému. Práce v této chvíli není považována za odevzdanou.

  • Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – závěrečná práce byla korektně odevzdaná. Tímto je proces odevzdávání práce ukončen.

  • Vrácení závěrečné práce k přepracování – závěrečná práce byla vrácena vedoucím práce k přepracování. Uloženou práci je nutné smazat a do informačního systému vložit její novou verzi.

Související témata nápovědy