Oct 17, 2019   4:45 a.m. Hedviga
Academic information system

Vyjádření ke studijní žádosti


žádosti na studijní odděleníE-žádosti!vyjádření

Aplikace Vyjádření ke studijní žádosti je součástí agendy k řešení elektronických žádostí studentů. Studenti mohou podávat elektronickou žádost na své studijní oddělení. Zde se žádosti ujme odpovědný pracovník a začne ji řešit. Pokud je k vyřízení žádosti nutný názor další osoby, požádá pracovník studijního oddělení další osobu o vyjádření. Informace o takovém požadavku je uživateli zaslána e-mailem. Aplikace je rozdělena na dvě části:

  • Žádosti, které čekají na moje vyjádření – záložka zobrazuje seznam žádostí s požadavkem na vyjádření. U každé žádosti je vyznačena její priorita a uvedeno jméno osoby, která žádá o názor k žádosti. Obsah žádosti a další podrobnosti lze nalézt pod ikonou ve sloupci Podrobnosti. Vyjádření se vkládá k jednotlivým žádostem přes formulář umístěný pod ikonou  ve sloupci Vyjádřit se k žádosti. Součástí formuláře je obsah a podrobnosti o žádosti.

  • Žádosti s mým vyjádřením – záložka zobrazuje seznam žádostí s vyjádřením. V podrobnostech lze zobrazit vyjádření všech osob, které o ně byly požádány. Seznam žádostí je rozdělen na žádosti, kterým již bylo uděleno rozhodnutí, a vyřízené žádosti.