23. 9. 2020  21:36 Zdenka
Akademický informační systém

Studenti a kontakty


studenti a kontakty

Aplikace Studenti a kontakty slouží ke snadné komunikaci vyučujících se studenty prostřednictvím elektronické pošty. Vyučující tak mohou studentům snadno a spolehlivě předávat aktuální informace k výuce předmětu. Výstupem aplikace je seznam studentůseznam studentů. Obsah seznamu závisí na nastavení filtrů pro omezení skupiny studentů podle studia a na zvoleném přehledu:

 • přehled pro skupinu studentů – zvolit lze seznam studentů konkrétní rozvrhové akce, seznam všech studentů, studentů bez cvičení, studentů blokových akcí, studentů dle osnovy. Volba Mimosemestrální studenti se zobrazuje až ve chvíli, kdy existuje student, který předmět mimosemestrálně studuje;

 • přehled studentů – zvolit lze seznam studentů s úspěšným výsledkem nebo bez úspěšného výsledku, seznam všech cvičení, seznam všech přednášek, všech rozvrhových akcí vyučujícího předmětu nebo seznam studentů zvoleného vyučujícího.

Pro zobrazení seznamu studentů více skupin se použije tlačítko , které vypíše seznam všech cvičení, a z nich lze pro zobrazení seznamu studentů zvolit libovolný počet cvičení.

Aplikace Studenti a kontakty je zpřístupněna všem vyučujícím předmětu bez ohledu na jejich roli. Podle role je však učiteli omezen výběr seznamu studentů (např. cvičícímu je nabídnut seznam jen těch studentů, kteří jsou zapsáni do jeho cvičení).

Seznam studentů je úplný až po skončení zápisů do období (semestru).

Zobrazený seznam lze rozšířit kliknutím na položky umístěné nad seznamem, tj. například o sloupce ID uživatele, ID studia, identifikace studia, rozvrhová akce, počet zápisů předmětu, místo studia. Při zobrazení seznamu všech studentů lze zobrazit i rozvrhové akce, které studenti navštěvují (přednáška a cvičení).

V seznamu pak může být u studenta uvedeno:

 • oslovení (s variantami pan, slečna, paní);

 • jméno a příjmení studenta;

 • identifikace studia;

 • rozvrhové akce;

 • kolikrát zapsáno;

 • e-mail;

 • místo studia;

 • další údaje – kliknutím na ikonu  ve sloupci Další se pro zvoleného studenta zobrazí dosažený výsledek studia předmětu s počtem pokusů, docházka, průběžné hodnocení, údaje z odevzdáváren předmětu.

Zobrazený seznam lze kliknutím na název sloupce tabulky seřadit podle oslovení, jména, identifikace studia, rozvrhové akce nebo místa studia.

Přes aplikaci Studenti a kontakty lze e-mail rozeslat:

 • jednotlivě vybraným studentům – označením vybraných studentů a následným kliknutím na tlačítko ;

 • všem studentům zvolené rozvrhové skupiny – označením všech zobrazených studentů tlačítkem ;

 • jednotlivým studentům – kliknutím na ikonu obálky;

 • studentům vybraným podle slučky archu průběžného hodnocení – zvolí se arch a značka slučky;

 • zvoleným studentům a současně vyučujícímu.

E-mail je zasílán jednotlivým studentům do Poštovní schránky v AIS z univerzitního e-mailu login@stuba.sk.

Při odesílání e-mailu skupině studentů na cvičení lze zprávu zaslat současně i vyučujícím podle role přidělené v předmětu. Tato volba se provede označením položky Zaslat e-mail také a následnou volbou role vyučujícího – garantovi a administrativě, všem cvičícím, přednášejícím, vyučujícím, zkoušejícím nebo všem vyučujícím vybraných rozvrhových akcí. Menu pro výběr role učitele je umístěno pod seznamem studentů.