Dec 15, 2018   7:07 p.m. Ivica
Academic information system

Typy spojů v síti


sítě!typy spojů

Aplikace Typy spojů v síti obsahuje číselník všech typů spojů, resp. typů kabelů, kterými se uskutečňuje spojení mezi zařízeními v počítačové síti Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Aplikace je pro prohlížení a editaci dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a, pouze k prohlížení slouží práva sit-b nebo sit-c.

Číselník spojů je využíván v aplikaci Evidence zařízení v místě definování připojení zařízení k dalšímu prvku sítě. Jde však čistě o evidenční záležitost, nemá dopady na automatickou konfiguraci sítě.