16. 7. 2019  22:36 Drahomír
Akademický informačný systém

Požadavky pracovníků


rozvrhy!požadavky

Aplikace Požadavky pracovníků zobrazuje omezení pro tvorbu rozvrhů, které vložili učitelé zaměstnaní na pracovišti včetně studentů doktorského studia přes aplikaci Rozvrhové omezení učitele.

Seznam podaných požadavků na pracovišti je zobrazen v přehledové tabulce. U každého požadavku je uvedeno jméno uživatele, který požadavek zadat, popis požadavku, priorita, den a čas. Ikonou ve sloupci Stav jsou rozlišeny stavy zpracování požadavku: – podáno, – zamítnuto, – schváleno.

Jednotlivé požadavky je nutné schválit nebo zamítnout, aby se promítly do tvorby rozvrhů. To se provede tak, že se vybrané požadavky označí a akce se potvrdí tlačítkem nebo . Pro hromadné označení nebo odznačení se použije tlačítko , resp. .

Seznam lze prostřednictvím filtrů omezit podle osoby, priority omezení (bez omezení, nízká, střední, vysoká, naprostá) a stavu požadavku (bez omezení, odeslaný ke schválení, schválený, zamítnutý). Jsou-li zvolenému pracovišti podřízena další pracoviště nebo ústavy, je možné zatržením volby Zobrazit včetně podpracovišť zpracovat požadavky i z podřízených pracovišť. V tomto režimu bude požadavek, který náleží k více pracovištím, při schválení na jednom z těchto pracovišť, automaticky schválen za všechna pracoviště, přičemž na každém pracovišti je možné toto rozhodnutí změnit. Má-li vyučující pracovní poměr nebo externí zařazení na více pracovištích, pak musí být jeho požadavky schváleny na všech pracovištích.